Turun seudun energiaratkaisun vaikutus kaukolämmön hintaan selvitettävä

Maanantaina valtuustossa jätin aloitteen, jossa vaaditaan selvitystä turkulaisten kaukolämmön hinnan noususta (ks. aloite alla). Hinta nousi lähes kymmenen prosenttia vuoden vaihteessa. Suurin osa turkulaisista on kaukolämmön piirissä, joten korotukset vaikuttavat asumiskuluihin merkittävästi.

VALTUUSTOALOITE
2.3.2015

Turun seudun energiaratkaisun vaikutus kaukolämmön hinnannousuun selvitettävä

Turku Energian kaukolämmöstä peritty maksu nousi alkuvuodesta peräti 9,9 % vuoden 2014 tasoon verrattuna. Korotus on julkisuudessa olleiden tietojen mukaan suurten yhtiöiden korkein. Kaukolämpö on Turussa maan kuudenneksi kalleinta. Kaukolämpö maksaa Turussa jo 43 % enemmän kuin Raumalla ja 25 % enemmän kuin Porissa ja Helsingissä. Turussa kaukolämmön piirissä on yli 150 00 ihmistä.

Turun kaupunginvaltuusto päätti syksyllä 2011 Turku Energian osallistumisesta 39,5 % osuudella Fortum Power and Heatin (49,5%), Raision (5,0%), Naantalin (3,0%) ja Kaarinan (3,0%) kaupunkien kanssa yhteiseen Turun Seudun Energiatuotanto -yhtiöön (entinen Turun Seudun Maakaasu- ja Energiantuotanto Oy). Yhtiöön siirrettiin Fortumin Naantalin voimalaitos sekä Turku Energian kaukolämpölaitokset: biolämpölaitos, jätteenpolttolaitos Orikedolla sekä Kakolan lämpöpumppulaitos.

Yhtiö on päättänyt rakentaa Naantaliin uuden monipolttoainevoimalaitoksen. Investoinnin kustannusarvio on 260 miljoonaa euroa. Osakkaana Turku Energia (ja omistaja Turun kaupunki) osallistuu investointeihin useiden kymmenien miljoonien panostuksella.

Kaukolämmön hinnankorotusta on perusteltu julkisuudessa mm. Orikedon jätteenpolttolaitoksen sulkemisella, jonka seurauksena öljyä on käytetty kaukolämmön tuotannossa enemmän. Kuitenkin myös öljyn ja hiilen hinta on laskenut.

Osa hinnankorotuksesta selittynee veronkorotuksilla. Merkittävä vaikutus kustannusten nousuun lienee kuitenkin Naantalin voimalaitosinvestoinnilla. Turku Energia on investoinut myös Luolavuoren puupellettilaitokseen. Turun Seudun Energiatuotanto Oy:tä muodostettaessa esitettiin epäilyjä hankkeen edullisuudesta Turku Energialle ja Turun kaupungille. Pelättiin, että järjestelyssä kaukolämmön hinta nousee, kun kaukolämmön hinnassa tulee maksuun myös sähköntuotanto.

On kestämätöntä, että kaukolämpö maksaa Turussa jo 43 % enemmän kuin Raumalla ja 25 % enemmän kuin Porissa ja Helsingissä.

Edellisen perusteella esitän, että

Kaupunki selvittää kaukolämmön hinnannousun syyt. Erityisesti on selvitettävä, mikä vaikutus vuonna 2011 tehdyllä ns. Turun seudun energiaratkaisulla ja Turun Seudun Energiantuotantoyhtiön (entinen Turun Seudun Maakaasu- ja Energiantuotanto Oy) perustamisella on Turku Energian kaukolämmön hinnankorotuksiin. Samalla voidaan arvioida vuoden 2011 energiaratkaisun onnistumista. Selvitys tuodaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Johannes Yrttiaho
kaupunginvaltuutettu (vas)