Valtuustopuhe: Logomon silta

Puhe Turun kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.10.2018.

”Arvoisa puheenjohtaja,

Kun kokoomuksen kaupunginjohtaja Aleksi Randell nousi Rakennusteollisuuden toimitusjohtajaksi kesällä 2017, oli takana noin vuoden kestänyt rekrytointiprosessi, jossa Randellin kyvyt ja soveltuvuus testattiin. Näin Randell on itse kaupunginhallitukselle kertonut.

Taitaa olla hyvät valtuutetut niin, että osittain tämän rekrytointiprosessin kyseenalaista satoa nyt korjaamme, kun keskustelemme mm. Logomon sillan ja monen muun hankkeen ylittyneistä kustannuksista. Tämäkin hanke on osa sitä ns. keskustan kehittämistä, jonka Randell pani kaudellaan alulle.

On selvää, että kaupunginjohtajan tehtävässä hankitut kannukset ja tehdyt palvelukset rakennusliikkeille avasivat Randellin ovet Rakennusteollisuuteen. Kuntalaisten arjessa tärkeiden peruspalvelujen kannalta täysin turhien hankkeiden sarjassa seuraa vielä monta miljoonien kuprua: keskustan ja Itäharjun laajakantoiset kehityssuunnitelmat, Keskustavision ja Itäharjun Tiedepuistosuunnitelmien toimeenpano. Muun muassa Itäharjun kansi sekä Ratapihan areena- ja elämyskeskus tulevat olemaan veroeurojen haaskausta vailla vertaa. Näin pelkään, jos meno ei muutu.

Kaupunginjohtajien, kiinteistötoimesta ja kaavoituksesta vastaavien virkamiesten tehtävä on Turussa ollut kymmeniä vuosia rakennusliikkeiden palveleminen. Näiden virkamiesten nimittämisestä, ohjauksesta ja suojaamisesta on sinipunan poliitikkoporras pitänyt huolen. Vihreät on saatu keskustan kehittämisen ja täydennysrakentamisen nimissä liimattua tähän grynderivaltaan – Turun tautiin. Maan tapa saa Turussa rehottaa.

Tuorein Turun kupruista on siis Logomon kävelysilta. Vaadin elokuussa tekemälläni selvityspyynnöllä hankkeen ylittyneiden kustannusten selvittämistä ja hankkeen jatkon arvioimista valtuustossa. Kaupunginhallitus käsitteli vastausta selvityspyyntööni salaiselta listalta kolmessa kokouksessa. Lopulta päädyttiin tuomaan asia valtuustolle. Tosin paljon suppeammalla taustaselvityksellä kuin mitä hallitukselle on kerrottu.

Nyt esitetään, että valtuusto hyväksyisi sillan kustannusarvioksi 13,5 miljoonaa euroa. Sillasta ei tätä ennen ole hyväksytty virallista kustannusarviota lainkaan(!), mutta kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan 2017 hyväksymään urakkasopimuksen (8,5 miljoonaa) nähden hinta olisi nyt siis noussut peräti 5 miljoonaa! Se on esimerkiksi yhden ison päiväkodin hinta.

Vasemmistoliitto esitti kaupunginhallituksessa, että valtuustolle tuotaisiin esitys, jossa ei myönnettäisi hankkeelle enää yhtään lisää määrärahaa, vaan silta toteutettaisiin nykyrahoituksella, tarvittaessa huomattavasti nykyistä suunnitelmaa yksinkertaisempana. Mikäli se ei olisi mahdollista, hanke keskeytettäisiin ja veronmaksajien rahojen tärvääminen hankkeeseen loppuisi. Esitys hävisi äänin 11-2, 1 tyhjä.

Tänään nähdään, ovatko voimasuhteet samat myös valtuustossa. Näyttää selvältä, että johtava puoluekolmikko (kok+vihr+sdp) on päättänyt rakentaa sillan, maksoi mitä maksoi. Nämä puolueet ovat asettuneet ns. keskustan kehittämisen nimissä tukemaan melkeinpä kaikkia rakennushankkeita, mitä rakennusliikkeet ja liikemiehet vain kehtaavat esittää. Kokoomus näitä tietenkin vihreille ja demareilla syöttää, mutta hyvin tuntuu maistuvan. Harkinta veronmaksajien varojen käytön ja investointien todellisen tarpeen suhteen pettää pahasti. Säästöjä revitään sitten palveluista ja sen tuntevat turkulaiset ja kaupungin työntekijät nahoissaan joka ikinen päivä.

Logomon siltahankkeen laskuja on kuluvan vuoden loppuun mennessä maksettu noin 5 miljoonan edestä. Ratapihalla on kuitenkin vasta sillan jalkojen perustukset! Neljä betonianturaa. On siis helposti arvioitavissa, ettei nyt esitettävä 13,5 miljoonan summa tule sillan valmiiksisaattamiseen riittämään, vaan silta maksaa lopulta 15-20 miljoonaa euroa. On hyvä muistaa, että siltahanke laitettiin aikanaan alulle (syötettiin päättäjille) noin viiden miljoonan hinnalla, urakkaa kilpailutettaessa hinta oli jo noin 6,9 miljoonassa ja lopullinen hyväksytty urakka tuo 8,5 miljoonaa. Varsin pian kävi siis selväksi, ettei tuossakaan hinnassa pysytä.

Surkeinta on, että silta on täysin tarpeeton. Ajatus on ollut mahdollistaa kulku Logomoon Ratapihankadulta ja ratapihalle saapuvista junista. Mielestäni nykyiset tai tulevatkaan liikennevirrat eivät kyllä vaadi uutta kallista siltaa. Siltaa ei voi käyttää polkupyörällä, joten se soveltuu huonosti esim. työmatka- ja asiointiliikenteeseen eikä suunnitelmissa ollut Ratapihankadun parkkitalokaan toteudu. Lisäksi parin sadan metrin päässä on jo kävelysilta, ja paljon paremmassa paikassa. Sen saisi asialliseen kuntoon varsin pienellä summalla.

Näyttää siltä, että tästä tulee vielä valtakunnallinen farssi: arkkitehtien suunnittelema ja tolkuttoman kallis silta, jolle ei lopulta löydykään oikein käyttäjiä. Tyylikkäästi kaareutuva, hyvinvalaistu lasinen tunneli ratapihan päällä, mutta tyhjä!

Tätä uhkakuvaa vahvistavat perjantaina julkistetut suunnitelmat Ratapihan areena- ja elämyskeskushankkeesta. Puolueeni on vastustanut tätä mammuttihanketta, sillä on selvää että siihen sotkeutuu veronmaksajien rahaa. Mutta kysymys kuuluu, mihin enää tarvitaan Logomon siltaa, jos Ratapihan ylle avataan vielä lisää kulkumahdollisuuksia. Tämä kaikki osoittaa huonoa kokonaissuunnittelua ja johtamista. Näyttää pääasialta, että rakennusurakat – vailla mitään perälautaa -saadaan pyörimään ja veronmaksajien rahat rakennusliikkeiden kirstuihin.

Vasemmistoliitto esitti hallituksessa myös sisäisen tarkastuksen käynnistämistä siltahankkeeseen liittyvistä vastuukysymyksiä sekä virkamiesoikeudellisten toimien tarpeen arvioimista. Käytännössä tämäkin kupruhanke on ollut (jo lakkautetun) kiinteistötoimialan silloisen toimialajohtajan vastuulla. Hankkeesta ei ole valtuustotason erillisiä päätöksiä, vaan vuosittaisissa talousarvioissa siihen on yhdellä rivillä osoitettu kirjavia summia. Päätöksiä on tehty kiinteistöliikelaitoksen johtokunnassa toimialajohtajan esittelystä sekä toimialajohtajan päätöspöytäkirjoilla ja nekin on tehty ilman kokonaisvaltaista hankkeen kustannusarviota, pieninä palasina ja ilman perälautaa.

Osin tästä voi syyttää löysää ohjesääntöä, joka sallii miljoonahankkeiden eteenpäinviemisen virkamiespäätöksillä tai yksittäisen toimielimen päätöksillä, ilman valtuustokäsittelyä. Infrahankkeiden, jollainen siltakin on, sääntely on ollut vielä väljempää kuin tilahankkeiden. Esitinkin hallituksessa, että säännöstöä olisi merkittävästi kiristettävä.

Logomon silta on klassinen kupru, mutta ei Turussa ensimmäinen eikä viimeinen. Vastaavalla tavalla myös Kakolan funikulaari on ylittämässä miljoonilla aiemmin päätetyn kustannustason. Ja lisää seuraa varmasti ratapihan elämyskeskuksen toteuttamisesta ja Itäharjun valtavasta Helsingintien kattavasta kansihankkeesta. Sanoisin, että varsin turhia ja tarpeettomia hankkeita kaikki.

Ratkaisuksi rakennushankkeiden ylittäviin kustannuksiin esitetään usein se, että on valittava oikea urakkamalli. Se ei todellakaan tee autuaaksi eikä ole mikään ratkaisu. Ainoa, mikä loppujen lopuksi voi hillitä näitä kupruja on päätöksenteon avoimuus, demokraattinen valvonta ja tiukka säännöstö. Se tarkoittaa aiempaa enemmän toimielin- ja valtuustokäsittelyjä rakennushankkeista ja ennen kaikkea tarkempaa suunnittelua ennen urakkapäätösten tekemistä.

Virkamiehillä ja päätöksentekijöillä pitää olla julkinen paine toimia tarkasti ja korkealla moraalilla.

Arvoisa puheenjohtaja! Esitän, että

Kaupunginvaltuusto päättää hylätä pohjaesityksen. Kaupungivaltuusto päättää, että Logomon sillan kokonaisrakennuskustannusten ylitystä ei hyväksytä, vaan kustannukset pidetään viimeiseksi hyväksytyssä kustannustasossa (Kiinteistötoimialan toimialajohtaja/sarja 10 7.9.2016 § 103; Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta 1.3.2017 § 102, 7.6.2017 § 291) ja silta toteutetaan sellaisena, että hyväksytty kustannustaso ei ylity.

Mikäli kustannustasossa ei voida pysyä hanketta karsimalla, valmistellaan välittömästi hankkeen keskeyttäminen kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Kaupunginvaltuusto päättää esittää erikseen kaupunginjohtajan päätettäväksi, että siltahankkeen päätöksenteosta käynnistetään välittömästi sisäinen tarkastus, jossa selvitetään hankkeen valmistelu- ja päätöksentekoprosessi sekä vastuukysymykset. Lisäksi tulee arvioida tarve virkamiesoikeudellisiin toimenpiteisiin.

Infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeita muutetaan siten, että pientenkin hankkeiden valmistelua ja päätöksentekoa toimielintasolla lisätään (lautakunta, kaupunkikehitysjaosto ja kaupunginhallitus). Isojen hankkeiden käynnistämiseksi ja ottamiseksi osaksi talousarviota edellytetään lisäksi valtuuston hyväksymää hankesuunnitelmaa ja kustannusarviota. Mikäli kustannusarvio ylittyy 5 %:lla hanke on tuotava sen hyväksyneen toimielimen käsittelyyn, kuten tilahankkeiden kohdalla toimitaan.”

Logomon sillan kustannusylitys hyväksyttiin lopulta äänestyksen jälkeen. Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu Johannes Yrttiahon esitys kaatui äänin 16-48 Kokoomuksen, Vihreiden, Sdp:n ja Perussuomalaisten asettuessa tukemaan lisärahan myöntämistä.