Mäntymäen kaavassa huomioitava asumisviihtyvyys ja kaupunkikuvalliset arvot

Osallistuin eilen maanantaina (18.5.) kaupunginhallituksen kokoukseen. Listalla oli Mäntymäen pienkerrostaloalueen uuden kaavoituksen käynnistäminen. Kaava on tarkoitus valmistella ns. kumppanuussopimuksella. Asia on herättänyt runsaasti keskustelua, ja syystä. On vaarana, että ainutlaatuinen alue pilataan liialla uudisrakentamisella. Uutta kaavaa ajava kaupungin vuokrataloyhtiö TVT haluaa alueelle huomattavaa rakennusoikeuden lisäystä ja pitää lisäksi nykyisten rakennusten peruskorjaamista liian kalliina. Se voi merkitä purkutuomioita. Vasemmistoliitto on asettunut puolustamaan ihmisten koteja ja alueen kaupunkikuvallista ainutlaatuisuutta: Asemakaavanmuutoksessa on valmisteltava vaihtoehto, jossa nykyiset rakennukset säästetään ja peruskorjataan.

Mäntymäen Kunnallissairaalantien eteläpuolisen kerrostaloalueen esikuvia voi nähdä mm. Tukholmassa. Alue on myös hyvä esimerkki ns. metsäkaupunkiajattelusta, jossa ”urbaani elämänmuoto ja luonnonläheisyys lyövät onnistuneesti kättä” (Turun seudun arkkitehtuuriopas, 2013).

Kokouksessa esitin, että ”kaupunginhallitus antaa valmisteluohjeeksi, että asemakaavanmuutoksesta valmistellaan vaihtoehtoja, joista vähintään yksi perustuu sopimusalueella sijaitsevien rakennusten säilyttämiseen ja peruskorjaamiseen.” Esitys jäi vaille kannatusta. Muiden poliittisten ryhmien tekemän voittaneen esityksen mukaan ”Kaavoituksessa otetaan vaihtoehtoina huomioon olemassa olevien rakennusten säilyttäminen osittain tai kokonaan”.

Vasemmistoliiton mielestä jo tässä vaiheessa olisi pitänyt selkeästi linjata, että alueen kaavoituksessa on oltava jatkuvasti esillä myös vaihtoehto, jossa nykyiset rakennukset peruskokorjataan ja säilytetään, siten että kaupunkikuvallisesti ainutlaatuinen ja luonnoläheinen asuinympäristö säästyy. Tulkintani mukaan päätökseksi tullut esitys on oikeansuuntainen, mutta se takaa parhaimmillaankin vain ”osittaisen” säilyttämisen. Mitä tuo ”osittainen” lopulta tulee tarkoittamaan, jää poliittisen kamppailun kysymykseksi. Kokoomuksen ja sdp:n sinipuna on siinä kamppailussa vahvoilla.

Joka tapauksessa taistelu jatkuu, tai oikeastaan tästä se siis vasta alkaa, kun kaavavaihtoehtoja ryhdytään valmistelemaan.