Selvityspyyntö: Logomon sillan ja Funikulaarin maanomistajille tuottama ansioton arvonnousu

SELVITYSPYYNTÖ
Turun kaupunginhallitus
6.5.2019

Logomon sillan ja Funikulaarin rakentamiskustannusten huomiotta jättäminen maankäyttösopimuksissa ja maanomistajan hyödyksi koituva ansioton arvonnousu

Turun kaupungin ns. strategisista maankäytön hankkeista Logomon silta ja Kakolan Funikulaari ovat ylittäneet kustannusarvionsa useilla miljoonilla euroilla. Logomon sillan rakennushanke käynnistettiin viiden miljoonan hinta-arviolla. Tällä hetkellä kustannusten arvioidaan nousevan 16 miljoonaan euroon. Funikulaarin ensimmäinen hinta-arvio oli noin miljoona euroa. Toteutuneet kustannukset ovat yli viisi miljoonaa euroa. Logomon sillan kustannukset ovat yli kolminkertaistuneet, funikulaarin kustannukset ovat yli viisinkertaistuneet.

Hankkeet liittyvät olennaisesti uusien asuinalueiden rakentamiseen: Logomon silta VR:n Konepaja-alueen asemakaavaan (Fabriikki) ja Funikulaari Kakolan asemakaavaan. Asemakaavojen toteuttamisesta seuraavat yhdyskuntarakennekustannukset maksaa yleensä kaupunki. Maankäyttösopimuksilla sovitaan mm. korvaussummasta, jolla maanomistaja korvaa kaupungille aiheutuneita kuluja. Maankäyttökorvaus suhteutetaan kaavan toteuttamisen seurauksena aiheutuviin suoriin tai välillisiin yhdyskuntarakennekustannuksiin ja maanomistajan asemakaavoituksesta saamaan taloudelliseen hyötyyn. Sopimuksen pohjana on arvio maan arvosta ennen ja jälkeen asemakaavan muutoksen. Maankäyttökorvaus peritään maanomistajalle syntyvästä arvonnoususta (35-45%).

VR:n Konepaja-alue -asemakaavaan perustuvassa maankäyttösopimuksessa ei ole huomioitu Logomon sillan maanarvoa nostavaa vaikutusta lainkaan. Kakolan asemakaavassa Funikulaarin rakennuskustannukset on huomioitu vähäisessä määrin, sen hetkiseen alimitoitettuun hinta-arvioon perustuen. On selvää, että maan arvo nousee näiden hankkeiden toteuttamiseen myötä. Hankkeet maksaa Turun kaupunki. Maanomistajalle ja rakennuttajalle syntyy ansiotonta arvonnousua, jonka kaupunki on jättänyt maankäyttösopimuksella maanomistajan hyödyksi.

Edellisen perusteella pyydän, että kaupunginhallitukselle selvitetään,
-paljonko Turun kaupungin kustannuksellaan toteuttamat Logomon silta ja Funikulaari tuottavat maanomistajille ja kaavan toteuttajille ns. ansiotonta arvonnousua,
-ne maankäyttökorvauksien menetykset, joita Logomon siltahankkeen huomiotta jättäminen Konepaja-alueen asemakaavan maankäyttösopimuksessa ja Funikulaarin liian pieni kustannusarvio Kakolan asemakaavan maanäyttösopimuksissa on aiheuttanut.

Johannes Yrttiaho

Kaupunginhallituksen jäsen (vas.)

Vappupuhe 2019

Hyvät toverit!

Suomessa tunnustellaan pohjaa uuden hallituksen muodostamiselle. Ennakkoarvioiden mukaan muodostumassa olisi sinipunahallitus, siihen vaalituloskin viittaa selkeimmin. Vaaleissa vasemmiston hienoisesta voitosta huolimatta kokoomus ja perussuomalaiset onnistuivat säilyttämään asemansa ja oikeistosuunta piti Suomessa pintansa.

Vasemmiston ja ammattiyhdistysliikkeen kamppailut Sipilän hallituksen toteuttamaa työttömyysturvan 5 prosentin leikkausta eli ns. aktiivimallia ja irtisanomista helpottavaa työehtosopimuslain muutosta – ns. irtisanomislakia – vastaan nostattivat kyllä taistelumieltä, mutta ne eivät vakuuttaneet kansalaisia riittävästi, jotta tyytymättömyys olisi kanavoitunut vasemmiston kannatukseksi vielä laajemmin. Näitä heikennyksiä ei onnistuttu torjumaan ja monet muut Sipilän hallituksen leikkaukset ja heikennykset menivät läpi kokonaan ilman vastatoimia. Tyytymättömyys kanavoitui vaaleissa etenkin helppoja selityksiä tarjonneiden populistien kannatuksena. Sama ilmiö on nähty lähivuosina moneen kertaan, Suomessa ja muissa länsimaissa. Edellisen kerran yhtä voimakas oikeistoaalto huuhtoi yli Euroopan 1930-luvulla – tunnetuin seurauksin.

Vasemmiston ja ammattiyhdistysliikkeen tulisikin nyt entistä ponnekkaammin ajaa ja puolustaa tavallisten pieni ja keskituloisten ihmisten etuja: sosiaaliturvan ja eläkkeiden leikkausten peruuttamista ja tasokorotuksia, kuntien rahoituksen korjaamista ja parempia palveluita, koulutukseen panostamista sekä työvoimapolitiikkaa ja julkisia investointeja, joilla ihmiset saavat kunnollisia töitä. Julkisen vallan jalansijaa talouselämässä tulee vahvistaa ja valtion ja kuntien omaisuuden myyminen lopettaa. Ansiotuloverotuksen progressiivisuus tulee ulottaa myös pääomatuloihin ja erilaiset verovapaudet yritysten ja omistajien verotuksesta tulee poistaa. Kulutusveroja, joita nyt on väläytelty, ei pidä lisätä, ei ilmasto eikä millään muullakaan perusteilla, sillä ne kohdistuvat kipeimmin pienituloisiin.

Hyvät toverit!

Onko tällainen politiikka mahdollista sinipunahallituksessa? Tuskinpa. Työväenliikkeen ja työnantajien, vasemmiston ja kokoomuksen ristiriita on perustava – työn ja pääoman ristiriita.

Nousussa oleva kova oikeistopolitiikka nojaa työnantajien ja pääomanomistajien tukeen ja vetoaa siihen tyytymättömyyteen, joka nousee kansalaisten taloudellisen epävarmuuden, uhkaavan tai jo toteutuneen toimeentulon heikentymisen kokemuksista. Eurooppalainen talouskuripolitiikka on väline, jolla oikeisto pyrkii koko ajan muuttamaan yhteiskunnallista tulonjakoa pääoman hyväksi. Julkista taloutta supistetaan ja hyväksytään pysyvä massatyöttömyys osaksi työmarkkinoita ja työnantajia ja omistajia suosivaa talouspolitiikaa.

Kuripolitiikan taustalla on vuonna 2008 alkanut taantuma ja sitä seurannut eurooppalainen pankkikriisi. Sen selvittämiseksi jäsenmaat painostettiin lainaamaan suuria summia Etelä-Euroopan ns. kriisimaille ja siten pelastamaan näitä maita lainoittaneet saksalaiset ja ranskalaiset suurpankit. Näin tuli Kreikan, Portugalin, Espanjan, Italian ja vauraan pohjoisenkin euromaiden kansalaisilla maksuun etenkin Saksan taloudellisiin etuihin kytkeytty politiikka, jota Euroopassa oli harjoitettu: oli lainoitettu Välimeren valtioita, jotka käyttivät lainat Saksan taloutta kasvattaneisiin tarkoituksiin. Eurojärjestelmä toimii Saksan hyväksi.

Seurauksena maksajamaissa – myös Suomessa – ovat nyt palkkojen, työehtojen ja työelämän lainsäädännön sekä ammattiyhdistysliikkeen toimintaoikeuksien heikennykset, eläkkeiden ja sosiaaliturvan leikkaukset, julkisten palveluiden heikennykset ja lakkautukset, palveluiden ja infrastruktuurin yksityistäminen, valtionyhtiöiden ja valtion omaisuuden myynti.

Hyvät toverit!

Sipilän hallituksen kaikista kolttosista ehti syntyä pitkä lista. Otan tässä esiin yhden. Liikenneministeri Anne Bernerin päätös siirtyä SEB-pankin (Skandinaviska Enskilda Bankenin) palvelukseen kerrottiin julkisuuteen hallituskauden loppumetreillä. Ruotsalaisen rahasuvun, Wallenbergien hallitsema pankki saa liikenneministerin loikasta edun, joka tulee maksuun suomalaisilla veronmaksajilla. Berner vie ministerinä hankkimansa tiedot ja ministeriössä toteutetun tulevia väylähankkeita koskevan valmistelutyön pankin hallitukseen. Tällaisten loikkien ei pitäisi olla mahdollisia, ne tulisi kieltää kokonaan. Kielto puhdistaisi ministeriöistä elinkeinoelämän edunvalvojat pois.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että Suomen uusi hallitus jatkaa Bernerin käynnistämää väylähankkeiden yhtiöittämistä. Suunnitelmien mukaan liikenneinfran – ratojen ja teiden – rakentamiseen osoitettu valtion julkinen budjettirahoitus vähenisi ja hankkeisiin otettaisiin myös yksityisiä sijoittajia. Kun liikenneministeri Berner ottaa kesäkuussa askelen SEB-pankkiin ja Suomen hallitus ja eduskunta hyväksyvät hankeyhtiömallin, on ovi Suomen teiden ja ratojen yksityistämiseen auki. Hankeyhtiömalli tuleekin torjua: Vakka-Suomelle ja Uudenkaupungin autotehtaalle tärkeä 8-tien nelikaistaistaminen sekä Varsinais-Suomen raideliikenteen kehittäminen Salosta Turkuun ja edelleen Uuteenkaupunkiin ja Loimaalle kaipaavat suoraa budjettirahaa eivätkä hankeyhtiöitä, joiden kautta ne uhkaavat siirtyä ruotsalaisen pääoman haltuun.

Uudenkaupungin autotuotannon turvaamiseksi uuden hallituksen on todella panostettava Eurooppa-politiikassaan neuvotteluihin autojen tuontitullien torjumiseksi, jotka Yhdysvallat uhkaa asettaa.

Hyvät toverit!

Yhtä jalkaa talouspolitiikan oikeistolaistumisen kanssa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan suunta on muutettu sotilaallisesta liittoutumattomuudesta ja puolueettomuuspolitiikasta kohti läntistä Yhdysvaltojen johtamaa sotilasblokkia, jonka uskollinen jäsen Suomi käytännössä jo on. Samalla toisen maailmansodan päättäneen Pariisin rauhansopimuksen velvoitteista on lakattu välittämästä. Muun muassa sotilasliittojen jäsenyys ja hyökkäyssodan mahdollistavan aseistuksen hankkiminen on sopimuksella kielletty.

Sotilaiden poliittinen vaikutusvalta on kolmessakymmenessä vuodessa kasvanut ja yhteiskuntaa militarisoitu määrätietoisesti. Puolustusvoimien tehtäviin on lisätty ulkomailla sotiminen, tiedustelulaeilla on nyt mahdollistettu kansalaisten seuranta ilman rikosepäilyä ja Nato-isäntämaasopimuksella on avattu Suomen maaperä vieraan vallan sotavoimille. Isäntämaasopimus hyväksyttiin 2014 puolustusvoimien komentajan virkamiespäätöksellä – eduskunnan ohi. Sopimus tarkoittaa tosiasiallista sotilaallista liittosuhdetta Naton ja Yhdysvaltojen kanssa. Vasemmistoliitto on vaatinut isäntämaasopimuksen irtisanomista. Suomen tulisi ulkopolitiikassaan pysytellä turvallisen etäisyyden päässä nytkin maailmalla sotivasta supervallasta, joka ei häikäile menetelmissä, kun sen asemasta ja eduista on kysymys Irakissa, Afganistanissa, Egyptissä, Syyriassa, Libyassa, Venetzuelassa…

Hyvät toverit!

Maailman valtioiden puolustusbudjetit kasvavat. Myös Suomessa varustaudutaan massiivisilla asehankinnoilla mm. laivaston aluksia uusimalla ja kymmenien miljardien HX-hävittäjähankinnalla. Hävittäjähankintaa perustellaan Hornetien korvaamisella ja Suomen uskottavalla puolustuskyvyllä. Hankittavat monitoimihävittäjät ovat kuitenkin ennen kaikkea hyökkäysaseita, jotka Yhdysvallat haluaa Suomen hankkivan ylläpitämään Naton ilmauhkaa Venäjää vastaan Itämeren piirissä. Baltian Nato-maat, kun ovat näin massiivista asehankintaa kantamaan auttamatta liian pieniä kansantalouksia. Eikä Yhdysvaltoja tietenkään haittaa mittailla Venäjän kärsivällisyyttä vetämällä Suomi mukaan Nato-Baltian puolustukseen. Mutta hyvät toverit, meitä se haittaa!

HX-hankkeen kymmeninen miljardien kaupan kätilöinä on häärinyt joukko Suomen puolustusvoimista eläköityneitä upseereita: puolustusvoimien entinen komentaja Juhani Kaskeala, Ilmavoimien entinen esikuntapäällikkö, prikaatikenraali evp. Kari Salmi, Merivoimien entinen komentaja, vara-amiraali evp. Kari Takanen ja Karjalan Lennoston komentajana toiminut eversti evp. Ossi Sivén. Joukkoon kuuluu myös ex-puolustusministeri Jan-Erik Enestam. Kunkin herran konsulttiyhtiöllä on yksi konevalmistaja edustettavanaan. Nämä miehet edustavat käytännössä siis vieraan vallan aseteollisuutta suhteessa Suomen valtioon, entiseen työnantajaansa. He tienaavat tällä lobbaustyöllään myös sievoisia summia rahaa. Kenraalilobbyn toiminta tulisi tutkia eduskunnan tarkastusvaliokunnan toimesta. Intressiristiriita Suomen etuihin nähden on selvä. Viedessään vieraiden valtojen aseteollisuudelle tietotaitonsa Suomen puolustuksesta ja puolustushallinnosta kenraalit heikentävät Suomen asemaa itsenäisenä, sotilaallisesti liittoutumattomana ja puolueettomana valtiona. Tosin, edellä sanotun valossa näyttää siltä, että näin he taisivat tehdä myös virassa toimiessaan

Toverit! Olkaamme tarkkana, sillä suomalainen porvari pelaa nyt vaarallista peliä! Hyvää vappua!

(Puhe Työväen Vappujuhlassa Uudenkaupungin torilla 1.5.2019)