Turku-sopimus toteuttaa Sipilän hallituksen politiikkaa

Suomen suurimpia kaupunkeja on perinteisesti hallinnut niin sanottu sinipuna. Riippumatta valtakunnan politiikan kuvioista, kokoomus ja sdp ovat paikallistasolla löytäneet toisensa. Turussa symbioosilla on juuret jo maailamansotien välisessä ajassa. Sinipunan vallan nykyilmentymä on ns. Uusi Turku-sopimus, jonka avulla kokoomus ja sdp ovat onnistuneet sitomaan kaupunginvaltuuston enemmistön omien hankkeidensa tueksi. Mukana on mm. vihreät. Vasemmistoliitto sen sijaan on halunnut pysyä sopimuksesta irti.

Turku-sopimuksen jäljet näkyvät ensi vuoden talousarviossa hyvin selvästi. Päätökset noudattavat varsin tarkasti Sipilän hallituksen työnantajien ja yritysten omistajien etuja ajavaa politiikkaa. Turku leikkaa etenkin lasten ja lapsiperheiden sekä vanhusten palveluista. Työttömien työllistämiseen ei panosteta likikään riittävästi. Kaupunkia johtava vihreillä vahvistettu sinipuna on ennen kaikkea kiinnostunut elinkeinoelämän johtavan ja omistavan kerroksen eduista. Tavallisten turkulaisten palveluiden annetaan rapautua.

Kova paine kohdistuu tällä hetkellä lasten päivähoitoon. Etenkin kokoomus haluaa jouduttaa yksityisen päivähoidon kasvua ja leikkaa siksi Turun kaupungin omasta varhaiskasvatuksesta. Valtakunnallisesti hallitus kohdistaa palveluihin lisäpainetta lakimuutoksilla: ryhmäkokoja kasvatetaan ja kokopäiväinen varhaiskasvatusoikeus lakkautetaan mm. työttömien lapsilta. Myös peruskoulujärjestelmää murennetaan. Leikkaukset kohdistuvat opettajien palkkaukseen, mikä käytännössä tarkoittaa luokkakokojen kasvua ja varsinkin tukea tarvitsevien oppilaiden oppiminen kärsii ratkaisevasti. Viime laman lapset, 80-luvun lopulla syntyneet, ovat nyt perheellisiä ja jälleen juuri heihin kohdistuvat hallituksen ja Turun kaupungin sopimuspuolueiden kuristustoimet.

Voisi olla toisinkin. Mikään ei estä kaupunkeja pitämästä yllä nykyistä palvelutasoa esimerkiksi varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa, vaikka lakeja heikennettäisiinkin. Vasemmistoliitto on pitänyt tätä vaihtoehtoa vahvasti esillä. Sdp ja vihreät eivät ole tällaiseen kuitenkaan valmiit, koska se merkitsisi irtiottoa Turku-sopimuksesta. Samalla vaarantuisivat monet valtapoliittiset edut, joita puolueille on sopimuksesta koitunut. Tämä synkkä logiikka Turku-sopimuksen taustalla ehkäisee kaupungin asukaslähtöisen kehittämisen. Sopimuspolitiikka suistaa monia turkulaisperheitä kasvaviin vaikeuksiin. Uusi Turku -sopimus toimiikin käytännössä maan hallituksen linjausten paikallisena toimeenpanijana.

Johannes Yrttiaho
Kaupunginvaltuutettu
Varakansanedustaja (vas.)

Kirjoitus on julkaistu Turun Vasemmistoliiton Uusi Päivä -lehdessä marraskuussa 2015