Vappupuhe Turun Vanhalla Suurtorilla

VAPPUPUHE
1.5.2017
Vanha Suurtori, Turku

Hyvät toverit!

Vuosi alkoi ankeasti niillä, joilla tässä maassa on vähiten. Toimeentulotuen siirto Kelaan aiheutti kaaoksen, joka olisi ollut estettävissä. Kela alkoi suoltaa hylkääviä toimeentulotukipäätöksiä pitkien jonotusaikojen ja odottelun päätteeksi.  Pitkäaikaissairaat jäivät vaille maksusitoumuksia, lääkekuluihin ei tullut tukea. Puhelimella ei saanut yhteyttä. Palveluaikojen varaukset takkusivat. Toimintatapa oli sanalla sanoen kuuro ihmisten hädälle.

Mm. eduskuntakäsittelyn yhteydessä perustoimeentulotuen siirtämistä Kelalle puolustettiin sokeasti ja laajasti niin hallitus- kuin oppositiopuolueissakin. Samaan aikaan Kela vähensi väkeään ja sulki toimipisteitään. Monien asiantuntijoiden käsitys oli, että ruuhkia on odotettavissa, eikä Kela selviä tehtävästä. Kunnissa samaa työtä tehtiin kaksinkertaisella henkilöstömäärällä.

Toimeentulotuen siirto toteutettiin ilman kunnollista varautumista ja resursseja. Se oli piittaamatonta ja törkeää! Tahallista pienituloisten ihmisten nöyryyttämistä. Toimeentulohuolien keskellä kamppailevat työttömät ja pienten eläkkeiden varassa kituuttavat on ajettu suuriin vaikeuksiin.  Raha ei riitä ruokaan, jatkuvasti kohoaviin asumiskuluihin eikä kasvaviin lääke- ja sairausmenoihin.

Nyt Kelasta on luvattu korvata osa aiheutuneista menetyksistä, mutta 25-150 euron korvaus on hävyttömän pieni ja riittämätön eikä se huomioi ihmisten todellisia menetyksiä. Pienituloisten pitkä ahdinko ja hylkypäätökset ovat romuttaneet monen talouden, aiheuttaneet luottohäiriöitä ja korvaamatonta vahinkoa sekä romahduttaneet monien jaksamisen.

Hyvät toverit!

Kelan toiminta on ollut törkeää ja piittaamatonta! Mutta se on tietenkin linjassa Sipilän porvarihallituksen toimien kanssa. Puoliväliriihessä Sipilän kopla päätti taas uusista leikkauksista: Julkiseen talouteen tehdään miljardin lisäleikkaus, joka kohdistuu mm. kuntien rahoitukseen. Työttömien kyykytystä lisätään. Asumistukea leikataan.

Toimeentulon kurjistuminen nostaa kuitenkin myös liikkeitä toisenlaisen politiikan puolesta. Huomattavimpia on ollut työeläkkeiden korjaamista vaatinut senioriliike. Sen kansalaisaloite palkkatasoindeksin palauttamisesta on saanut taakseen lähes 85 000 nimeä. Liikettä ei valtamediakaan ole pystynyt vaientamaan, vaikka leimaaminen on ollut säälimätöntä.

Eläke on työntekijän palkan osa, joka siirretään rahastoon myöhemmin maksettavaksi. Vuonna 1995 nämä työeläkerahastot olivat arvoltaan 38,1 miljardia ja nyt lähes 190 miljardia euroa. Kahdessakymmenessä vuodessa eläkerahastot ovat siis viisinkertaistuneet.

Tämän massiivisen sijoitusvarallisuuden hallinnoijat käyttävät todella suurta taloudellista valtaa. Suuret työnantajat ja pääomanomistajat hyötyvät, kun rahastot paisuvat ja eläketurvaa heikennetään.

Suomessa on eläkkeensaajia noin 1,5 miljoonaa. Maksetuista eläkkeistä yli 90 prosenttia on työeläkkeitä, joita nykyinen taitettu indeksi leikkaa. Viidesosa työeläkeläisistä elää köyhyysrajan alapuolella. Taitettu työeläkeindeksi on kiistatta eläkeläisten pahin köyhdyttäjä. Sen korjaaminen estäisi eläkeläisten köyhyyttä kaikkein tehokkaimmin.

Senioriliikkeen eläkealoite kuitenkin torjuttiin tänä keväänä eduskunnassa. On surkeaa, että kaikki eduskuntapuolueet – laidasta laitaan – kulkevat kuuliaisesti yksityisten eläkeyhtiöiden narussa.

Liike ei kuitenkaan pysähdy: Seuraavaksi on nostettava keskusteluun vaatimus julkisesti omistetusta eläkeyhtiöstä, joka ottaa menneiden, nykyisten ja tulevien työläispolvien palkoistaan maksaman eläkevarallisuuden demokraattiseen hallintaan.

Hyvä toverit!

Osana Sipilän hallituksen ohjelmaa ja puoliväliriihtä on päätetty, että ammatillisesta koulutuksesta leikataan lähes 200 miljoonaa euroa – tätä nimitetään reformiksi. Turussa leikkaukset ovat useita miljoonia vuodessa, ainakin 4,5 miljoonaa euroa valtion rahoitusta häviää. Ammattiopetukseen on kohdistunut myös kaupungin omasta politiikasta johtuvia leikkauksia jo vuosien ajan. Vastuussa ovat olleet Turku-sopimuksen pääpuolueet kokoomus, sdp ja vihreät.

Leikkaukset ovat kohdistuneet Turussa mm. kone- ja metallialan sekä autoalan opiskelijoihin. Samaan aikaan metallialan työvoimatarve on kasvussa Turun telakan, Uudenkaupungin autotehtaan ja Sandvikin tehtaan kaivoskoneiden tuotannon kasvun vuoksi. Mistä tätä työvoimaa on tarkoitus hankkia, jos uusia ammattitaitoisia työntekijöitä ei kouluteta?

Hyvät toverit!

Tällä politiikalla luodaan tarkoituksella kysyntää ja tilaa vuokratyöfirmoille ja ulkomaisen halpatyövoiman tuonnille.

Tarkoitus on heikentää ammattiyhdistysliikkeen voimaa, polkea palkkoja ja muita työehtoja ja kasvattaa yritysten voittoja. Tämä politiikka on jatkunut kiivaana jo koko 2000-luvun. Iso kokeilukenttä vuokrafirmojen käytölle on ollut Olkiluodon ydinvoimalatyömaa.

Turun kokoomusjohto myötäilee ehdoitta saksalaisen telakkapääoman ja sen alihankkijayritysten – paikallisten työnantajien – intressejä, jossa työntekijöiden palkka ja työehdot tai työläisperheiden asuinolot eivät merkitse mitään.

Telakan kupeessa sijaitsevan Pansio-Pernon asuinalueen kehittäminen on laiminlyöty jo vuosikausia. Miltään muulta alueelta ei palveluita ole leikattu yhtä paljon. Vuonna 2006 lopetettiin lukio, vuonna 2009 yläkoulu. Nyt telakan kylkeen suunnitellaan uutta teollisuusaluetta ja asuinalueen keskelle asuntoloita tilapäiselle työvoimalle. Siis asuntoloita tilapäiselle työvoimalle, mutta ei perheasuntoja, ei palveluita!

Hyvät toverit  –  tätä on käytännössä se ”positiivinen rakennemuutos”, josta porvarit nyt Turussa mielellään puhuvat. Se on työnantajien etujen palvelemista – ilman mitään sosiaalista vastuuta.

Pansio-Perno uhkaa muuttua raskaan teollisuuden työvoimareservaatiksi, mikäli Turun kaupunki ei voimakkaasti panosta asuinalueen palveluihin, uuteen yläkouluun ja perheille sopiviin asuntoihin.

Hyvä toverit!

Siinä, että turkulaiset porvarit myötäilevät saksalaiskapitalistien intressejä ei tietenkään ole mitään uutta. Vuonna 1918 juuri itsenäistyneen Suomen porvarit kutsuivat maahan saksalaisen sotaväen tukemaan valkoisten taistelua punaisia vastaan. Sitä seurasi kymmenien tuhansien köyhien teloitukset ja näännyttäminen vankileireille. Viime viikon juhlarahakohu nosti menneet tapahtumat kaikkien silmille.

Sisällissodan jälkeen Suomi aiottiin porvarien toimesta alistaa silloisen keisarillisen Saksan vasallivaltioksi. Preussilaisen ruhtinaan kruunaaminen kuninkaaksi oli kansallisen kokoomuspuolueen ja suomalaiskapitalistien suunnitelmista vain jäävuoren huippu. Taloudelliset sitoumukset olivat paljon merkittävämpiä ja olisivat merkinneet itsenäisyyden myyntiä heti alkuunsa.

Kaikeksi onneksi Saksa hävisi ensimmäisen maailmansodan ja suomalaisten porvarien toimet raukesivat sillä kertaa. Uudelleen yritettiin 30-luvun lopulla. Suomen ja Saksan sotilasyhteistyö sai silloinkin katastrofaalisen lopun. Jälleen kymmenet tuhannet suomalaiset köyhät menettivät henkensä talvi- ja jatkosodissa.

Hyvät toverit!

Suomen poliittinen oikeisto toistaa surullista historiaansa, mitään ei ole opittu. Taas on upottu syvälle asevarusteluun ja militarismiin. Naton isäntämaasopimus on alistanut Suomen tällä kertaa Yhdysvaltojen sotapolitiikan välineeksi.

Isäntämaasopimuksen yksi ilmentymä on eduskuntaan tulossa oleva tiedustelulaki, joka sallii suomalaisten urkinnan ja puuttuu radikaalisti kansalaisten perusoikeuksiin.

Vasemmisto ei saa mennä tiedustelulaki asiassa piiloon aikataulukysymysten taakse. Sen on asetuttava ehdottomasti perusoikeuksien ja vapauksien puolelle – kaikkea urkintaa vastaan.

Uusi puolustuspoliittinen selonteko esittää Suomelle paitsi Itämeren epävakautta lisäävää sotilasyhteistyötä, myös miljardien hävittäjähankintoja – yli kuudenkymmenen uuden hävittäjälentokoneen ostamista. Suomea aseistetaan ja rakennetaan teknoarmeijaa Yhdysvaltojen hyökkäyssotia ja maailmanvaltaa tukemaan. Suomelle kaavaillaan yhdessä Ruotsin kanssa vastuuta myös Nato-Baltian ilmapuolustuksesta.

Kun Sipilän hallitus päätti lisätä julkisen talouden leikkauksia miljardilla puoliväliriihessään, meni ilman suurempia keskusteluja läpi niin ikään miljardin euron määräraha uusien Hornetit korvaavien hävittäjien hankinnan valmisteluun. Siis miljardi euroa pelkän tarjouskilpailun valmisteluun!

Hävittäjähankinta tarkoittaisi vuodessa jopa yli 2 miljardin menoa valtion talouteen, kun kaikki elinkaari- ja käyttökulut huomioidaan. Hävittäjien kokonaiskustannukset nousevat arvioiden mukaan 30-40 miljardiin euroon.

Vertailun vuoksi on vielä hyvä muistaa, että kuntien valtionosuusleikkaukset Kataisen, Stubbin ja Sipilän hallitusten jäljiltä nousevat vuositasolla yhtä suuriin summiin.

Taistelukoneiden ostoon käytettäväksi suunnitellulla rahalla, saisi ihmisarvoisen vanhuuden turvaksi hyvät kunnalliset palvelut, palautettua lasten subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja estettyä tasa-arvoa luovan koulujärjestelmämme eriytymisen ja rapautumisen. Rahaa riittäisi vielä sosiaaliturvankin parantamiseen.

Hyvät toverit!

On sanottava selkeä ja ehdoton ei armeijan menojen kasvattamiselle ja vaadittava sen sijaan lisää rahaa palveluihin ja sosiaaliturvaan.

Toverit!

Kuntavaaleissa vasemmistoliiton maanlaajuinen kannatus kasvoi hieman – pitkästä aikaa. Puolue on viimeinkin alkanut päästä jyvälle siitä, kuinka oppositiopolitiikkaa tehdään.

Turussa periaatteellinen, valtapuolueita haastanut politiikkamme sai vahvan tuen. Vasemmisto sai useita tuhansia uusia kannattajia Turussa. Voimamme kasvoi yhdeksästä kaupunginvaltuutetusta kahteentoista, tasoihin vanhan valtapuolueen SDP:n kanssa.

Toverit!

Menestys Turussa on periaatteellisen vasemmistopolitiikan voitto. Vasemmisto on selkeästi irtisanoutunut Turku-sopimuksesta, pienen piirin kabinettipolitiikasta, joka käytännössä on estänyt kaupungin kehittämisen asukkaiden etujen mukaisesti. Kokoomuksen johdolla on kuunneltu vain elinkeinoelämän tarpeita.

Periaatteellisella vasemmistopolitiikalla, asettumalla pienituloisten puolelle suurpääoman etuja vastaan – vaatimalla rauhanpolitiikkaa – vaatimalla asevarustelun ja yhteiskunnan militarisoinnin lopettamista vasemmisto voi vahvistua valtakunnallisestikin merkittäväksi poliittiseksi vaihtoehdoksi.

Turku näyttää tässä tietä.

Taistelevaa vappua hyvät toverit!