VR:n varikon toiminta turvattava – kyseessä myös kaupunkikeskustan turvallisuus

Valtuuston vuoden 2015 työskentely alkoi maanantaina 26.1. Jätin valtuustoaloitteen, jossa perään kaupungilta toimia VR:n Turun varikon toiminnan säilyttämiseksi. VR:n hallitus päättää näinä päivinä varikon kohtalosta. Odotukset eivät ole korkealla, vaan näyttää ilmeiseltä, että varikko lakkautetaan. Lakkautaminen olisi kuitenkin monella tapaa harkitsematonta. Pahinta on, että valtionyhtiön päätös lisäisi työttömyyttä alueella. Muitakin vakavia seurauksia varikon alasajolla olisi. Alla aloitteeni tutustuttavaksi.

ALOITE
Turun kaupunginvaltuusto
26.1.2015

VR:n Turun varikon lakkauttaminen estettävä – vaarantaisi kuljetusten sujuvuuden ja turvallisuuden

VR:n Turun varikon lakkauttamista koskevat yt-neuvottelut käynnistettiin joulukuu alussa 2014. Nyt yt:t ovat päättyneet ja yhtiön hallituksen ratkaisuja odotetaan. Noin 80 työntekijän VR:n Turun varikon lakkauttaminen olisi paha virhe paitsi raiteilla kulkevan henkilö- ja rahtiliikenteen sujuvuuden, myös turvallisuuden kannalta. Riskit kasvavat erityisesti vaarallisten aineiden (kemikaalit, öljy jne.) kuljetusten turvallisuudessa.

VR:n omalla huolto- ja korjaustoiminnalla on huomattava merkitys myös alueen työllisyyden kannalta. Turun varikolla on erityisosaamista mm. Pendolino-junien sekä IC-kaluston huolto- ja korjaustoiminnassa. Varikon tiimit hallitsevat myös suuret vikakorjaustyöt. Toiminta on ollut nopeaa ja joustavaa, ja junat päässeet ajoissa takaisin liikenteeseen. Varikon ja sen ammattilaisten osaamisen menettäminen heikentäisi myös maakunnan raideliikennehankkeiden jopa Turun kaupungin raitiotiehankkeen uskottavuutta ja toteuttamisedellytyksiä.

On selvää, että varikon osana toimivan pelastuspalveluyksikön lakkauttaminen tulee olemaan vakava uhka turvallisuudelle Turun kaupungin keskustassa. Yksikön merkitys konkretisoitui ratapihalla 4.12.2014 tapahtuneessa typpihappovuodossa. Turun kaupungin hallinnossa toimiva Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta ja sen alainen aluepelastuslaitos hoitavat maakunnan palo- ja pelastustointa, mutta pelastuslaitoksella ei ole vastaavaa varikkoalueen tuntemusta kuin VR:n Turun varikon pelastuspalveluyksiköllä. Hätätilanteessa kaluston ja ratapiha-alueen tuntemus on ehdottomasti parasta varikon omilla tehtävään koulutetuilla työntekijöillä. Kaupungin keskustassa ei tulisi ottaa pienintäkään riskiä vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuuden suhteen.

Edellisen perusteella esitän, että

1. Kaupunginhallitus kaupungin etua valvovana toimielimenä sekä kaupungin hallinnossa toimiva pelastustoimesta vastaava aluepelastuslaitos ryhtyvät välittömästi toimiin vaikuttaakseen VR:n ratkaisuun niin, että Turun varikon toiminta pelastusyksiköineen säilyy.

2. Pelastuslaitos selvittää ratapihan hyvin tuntevan VR:n oman pelastusyksikön toiminnan mahdollisen lopettamisen riskit.

Johannes Yrttiaho
kaupunginvaltuutettu (vas)

Lautakunta lakkautti päiväkodit äänin 5-7 – vasemmisto yritti estää

Turun kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli kokouksessaan keskiviikkona neljän kunnallisen päiväkotiyksikön lakkauttamista. Lautakunnalle esitettiin kaupunginvaltuuston 15.12. tekemään, paljon vastustusta herättäneeseen, ohjeelliseen päätökseen perustuen, että Ahvenanmaankadun ja Jagellonicankadun päiväkodit lakkautetaan. Lakkautusten myötä kunnallisia hoitopaikkoja hävisi Haritun ja Katariinan alueilta kaikkiaan 56. Lisäksi Varissuon Koukkarinkadun ja Moision Ymmyrsuonkadun esiopetusta antaneet yksiköt lopetettiin. Esiopetuspaikkoja vähenee päätöksellä 28. Esitin Riikka Oksasen kannattamana, että yksiköt jatkaisivat toimintaansa normaalisti eikä lakkautuksia tehtäisi (ks. ehdotus alla). Ehdotus hävisi äänin 5-7, 1 tyhjä. Esitystämme tukivat sdp:n Kenneth Liukkonen ja Marko Heinonen sekä perussuomalaisten Niinivirta. Sdp:n Koivusalo äänesti tyhjää. Lakkautuksia kannattivat kokoomuksen Hartiala, Raho, Rusi ja Rantanen, vihreiden Laaksonen ja Ratilainen sekä rkp:n Schauman.

Kaupunginvaltuuston 15.12. päätös lakkautuksista oli ohjeellinen ja jätti siten asiantuntijalautakunnalle lopullisen harkintavallan. Myös kaupungin hallintosäännön mukaan lautakunnalla on viimeinen sana yksittäisistä toimipisteistä. Lautakunta on myös se viranomainen joka vastaa lain mukaisen subjektiivisen oikeuden totutumisesta. On selvää, että nyt tehty päätös vie pohjaa lasten päivähoito-oikeuden toteutumiselta.

Päivähoitopaikkojen vähentämiselle ei ole perusteita, sillä Turussa on jatkuvasti jonoa kunnalliseen päivähoitoon. Hoitosuhteiden katkeaminen on myös haitaksi lasten kehitykselle. Esiopetuspaikoistakaan ei ole mitään järkeä luopua, sillä kysyntä tulee kasvamaan, kun ”eskari” tulee oppivelvollisuuden piiriin.

Tiloista luopuminen ei tuo myöskään juuri lainkaan vuokrasäästöä. Vuokrakuluja voi tulla yllättäen jopa lisää, jos  uusia päivähoitotiloja pitää hätätilanteessa, kovalla kiireellä vuokrata kalliilta ulkopuolislta vuokranantajilta. Ahvenanmaankadun ja Jagellonicankadun tilat ovat Turun kaupungin konserniyhteisöjen, Ahvenanmaankatu TYS:n ja Jagellonica TVT Asuntojen, omistuksessa. Rakennukset ovat hyvässä kunnossa ja vuokrat edullisia. Jagellonicankadulla on lisäksi tehty hiljattain remontteja, mm. piha on uusittu.

On ilmeistä, että yksiköt pyritään vuokraamaan seuraavaksi jollekin päiväkotiyritykselle. Asiasta on luultavasti sovittu jo ennen lakkautusesitysten julkistamista viime syksynä. Kaupungin kannalta toiminta on lyhytnäköistä. Lasten ja perheiden eriarvoisuus kasvaa tällaisilla poliittisilla päätöksillä.


Päätösehdotus
Kasvatus- ja opetuslautakunta
21.1.2015

”Lautakunta päättää, ettei vuokrasopimuksia irtisanota ja toiminta Ahvenanmaankadun, Jagellonicankadun, Koukkarinkatu 6:n ja Ymmyrsuonkadun yksiköissä jatkuu. Lautakunta katsoo, että päivähoitopaikkojen vähentämiselle ei ole perusteita, sillä Turussa on jatkuvasti jonoa kunnalliseen päivähoitoon, hoitosuhteiden katkeaminen haittaa lasten kehitystä ja lakimuutos lisää esiopetuksen kysyntää. Lisäksi on huomattava, että tiloista luopuminen ei tuo merkittävää vuokrasäästöä. Ahvenanmaankatu ja Jagellonicankatu ovat konserniyhteisöjen omistuksessa, rakennukset hyvässä kunnossa ja vuokrat suhteellisen edullisia.”

Vanhemmat ja vasemmisto päiväkotien puolesta

Kirjoitus on julkaistu  Uusi Päivä -lehdessä 2/2014

Turun politiikan syyskautta hallitsi kamppailu koulujen ja kunnallisten päiväkotien puolesta. Keskellä pimeintä syksyä potkaistiin poliitikkojen käsittelyyn ns. sivistystoimialan palveluverkkoselvitys, käytännössä kyse oli kunnallisten päiväkotien yksityistämis- ja lakkauttamislistasta. Päiväkotiyksiköitä listalla oli kaikkiaan 16, lisäksi neljä alakoulua. Lakkautukset koskivat ainakin 700 päiväkotilasta ja lähes yhtä suurta määrää alakoululaisia.

Työttömyys ja lapsiperheiden köyhyys ovat kasvussa. Päivähoitoa joutuu edelleen jonottamaan kauemmin kuin laki sallii eikä kaikilla ole varaa maksaa yksityisen hoidon omavastuuosuutta. Pitäisi olla selvää, että lakkautusten ja yksityistämisten seurauksena jonot vain pitenevät ja aiheutuu vakavia sosiaalisia ongelmia. Kyse on subjektiivisen päivähoito-oikeuden räikeästä loukkaamisesta. Lakkautuslista itsessään toimii ikään kuin Turun mainoksena yksityisille päiväkotiyrityksille: tervetuloa meille tekemään bisnestä. Edellisen kerran tällainen lista tuotiin päätöksentekoon vuonna 2010, samaan aikaan kun päivähoidon palvelusetelit otettiin käyttöön.

Kun elokuun kaupunginvaltuustossa palveluverkkoselvitys käynnistettiin, Vasemmistoliitto esitti, ettei valmistelua olisi aloitettu. Lakkautuksille ja päivähoidon yksityistämiselle ei ollut mitään järkeviä perusteita. Tukea esitykselle ei johtavilta puolueilta tullut. Niinpä lakkautuslistaa laatimaan perustettiin virkamiestyöryhmä, jolla oli kokoomuksen ja sdp:n sekä vihreiden siunaus.

Työryhmä teki esityksensä julkisuudelta suojassa, koska avoin valmistelu olisi nopeasti osoittanut lakkautukset järjettömiksi. Kun esitys julkistettiin, nousi meteli. Päiväkotilasten ja koululaisten vanhemmat lähtivät liikkeelle puolustamaan oikeuksiaan. Puoluekolmikko pakeni työryhmänsä selän taakse.

Valtuuston käsitellessä marraskuussa talousarviota, yksikään johtava puolue ei tukenut esityksiämme, joilla päiväkodit ja koulut olisi pelastettu. Poliittinen paine kuitenkin vaikutti. Joulukuun valtuustossa kaikki koulut ja osa lakkautettaviksi esitetyitä päiväkodeista luvattiin jo pelastaa. Listalle jäi edelleen kahdeksan lakkautettavaa kunnallista päiväkotia, joiden tiloja ja lapsia yksityiset päiväkotiyritykset jo kärkkyvät. Vasemmistoliitto esitti linjansa mukaisesti, ettei yhdestäkään päiväkodista olisi luovuttu ja että kouluille ja päiväkodeille olisi taattu työrauha.

Olemme useasti saaneet kuulla esitystemme olevan taloudellisesti vastuuttomia. Ymmärtääkseni päättäjiksi valittujen vastuu koskee myös lasten ja perheiden oikeuksien toteutumista sekä laajemmin yhteiskunnallista kehitystä. Näiden puolesta me työskentelemme. Mitä merkitsee muutama satatuhatta lisämenoja Turun kaupungin 1,5 miljardin budjetissa sen rinnalla, että lapset ja perheet ajetaan entistä ahtaammalle? Sitä paitsi, Turulla on taseessaan 125 miljoonaa ylijäämää. Rahat eivät ole loppumassa.

Vanhempien nostaman kansalaisliikehdinnän ja vasemmistopolitiikan paineessa suuret puolueet joutuivat korjaamaan alkuperäistä esitystä. Näin ne lähenivät Vasemmistoliiton pitkäaikaista linjaa, jonka mukaan alueelliset lähikoulut on turvattava ja päivähoidon on oltava kunnallista lähipalvelua.

Johannes Yrttiaho
kaupunginvaltuutettu, valtuustoryhmän sihteeri
kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen