Aloitteet

Tutustu Turun kaupunginvaltuustossa ja -hallituksessa jättämiini aloitteisiin ja selvityspyyntöihin allaolevista linkeistä:

Selvityspyyntö: Logomon sillan ja Funikulaarin maanomistajille tuottama ansioton arvonnousu

Aloite sopimusten vastaisten epäpätevyysvähennysten palauttamisesta kaupungin työntekijöille ilman eri vaatimusta

Selvityspyyntö Logomon sillan rakennuskustannusten ylittymisestä ja hankkeen saattamisesta kaupunginvaltuuston arvioitavaksi

Selvityspyyntö arkeologisten löydösten huomioimisesta osana kauppatorin maanpäällisten rakenteiden uusmista

Selvityspyyntö yksityisen päivähoidon rikkeistä ja palveluseteleiden myöntämisestä ylipaikoille

Aloite Kelan toimeentulotuen käsittelyn ruuhkautumisesta aiheutuneiden menetysten korvaamisesta

Selvityspyyntö yksityisen päivähoidon hallitsemattomasta kasvusta ja talousarviomäärärahan ylittämisestä

Selvityspyyntö virheellisen tiedon esittämisestä YT-menettelyssä joka koski G1 ja G2 osastojen lakkautusta

Aloite kaupungin johdannaissopimusten kuten koronvaihtosopimusten käytön selvittämisestä ja niistä luopumisesta

Aloite henkilöstön edustuksen järjestämisestä ja yhteistoiminnan parantamisesta kaupungin konserniyhtiöissä

Aloite alihankkijoiden vuokratyövoiman käytön ja työehtojen selvittämisestä Turun yhtiöiden töissä

Aloite selvityksen laatimisesta kaukolämmön hinnannousun syistä

Aloite VR:n Turun varikon lakkauttamisen estämiseksi

Aloite huumeruiskujen keräysastioiden sijoittamiseksi puistoihin

Aloite alueellisten erojen tasoittamiseksi varhaiskasvatuksessa

Aloite koulujen eriytymistä ehkäisevän positiivisen diskriminaation mallin käyttöön ottamiseksi

Aloite valtion rahoituksen hakemiseksi Pansion yläkoulun uudisrakennusta ja alakoulun peruskorjausta varten

Aloite kunnallisten päiväkotitilojen huomioimisesta TYS:n Aitiopaikka kaavassa

Aloite Vaalan tasoristeyksen muuttamisesta alikuluksi

Aloite kudontaharrastuksen jatkon turvaamiseksi

Aloite kunnan toimielimissä jätettyjen aloitteiden yhtenäisestä käsittelystä

Aloite kunnan velvollisuudesta jälkitarkastusten järjestämiseen

Aloite päivähoidon ryhmäkokojen selvittämisestä ja enimmäiskoon määrittämisestä

Aloite kaupunginvaltuuston kokousten lähettämisestä suorana verkossa

Aloite Turun joukkoliikenteen kuljettajien tauko- ja wc-tilojen puutteiden korjaamiseksi

Aloite toimenpiteistä Myllysillan sulkemisesta aiheutuvan ruuhkautumisen estämiseksi