Kunnalliset lähipalvelut etusijalle – kokoomus syrjään

Turkulaiset äänestivät kuntavaaleissa muutoksen puolesta ja Vasemmistoliiton ryhmä kasvoi kolmella valtuutetulla. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on nyt Turun kolmanneksi suurin, yhtä suuri kuin sdp. Uusi 12-jäseninen ryhmä valitsi eilisessä järjestäytymiskokouksessaan minut puheenjohtajakseen. Pirjo Rinne valittiin varapuheenjohtajaksi. Kokoukseen osallistui myös useita uusia varavaltuutettuja ja keskustelu tulevan kauden toiminnasta oli vilkasta.

Kokoomus on kutsunut ryhmät poliittisiin neuvotteluihin ensi viikonloppuna. Keskustelua alustamaan ovat tulossa kokoomuksen kaupunginjohtaja ja talousjohtaja. Talouskuripolitiikalle esitetään kokoomuksen johdolla jatkoa, muodossa tai toisessa, se on varma. Ainakin vaaleja edeltävän keskustelun perusteella voisi arvioida, että kokoomus kuorruttaa leikkaus- ja yksityistämispolitiikkansa tällä kertaa jollakin jota ehkä nimitetään ”kasvupolitiikaksi” ja ”positiivisen rakennemuutoksen tukemiseksi”. Se tarkoittaa mahdollisesti joitakin liike-elämän intressejä palvelevia investointeja, raskaampaa kaavoitusta, rakennusliikkeiden etujen parempaa huomoimista jne. Turulle ollaan asettamassa kovat väestönkasvutavoitteet, mutta palveluihin ja edulliseen asumiseen ei poliittisessa oikeistossa olla valmiita panostamaan.

Vasemmistoliitto haluaa murtaa leikkaus- ja yksityistämispolitiikan ja sanoo ei Turku-sopimukselle. Sopimuspolitiikkaa on ollut kokoomuksen väline sitouttaa muita ryhmiä oman ohjelmansa toteuttamiseen. Myös perusteet kokoomuksen kaksoisvallalle kaupunginhallituksessa ovat muuttuneiden voimasuhteiden myötä nyt entistäkin heikommat. Kokoomus on hallinnut sekä esittelyn että päätöksenteon johtamista. Sillä on ollut vuodesta 2006 saakka hallussaan kaupunginjohtajan virka ja kaupunginhallituksen päätoimisen puheenjohtajan tehtävä.

Eilisessä ryhmän järjestäytymiskokouksessa linjasimme alkavan kauden työn painopisteitä: Haluamme, että kunnallisten lähipalveluiden parantaminen on jatkossa tärkeimmällä sijalla kaupungin kehittämisessä. Se tarkoittaa lisää työntekijöitä ja myös riittäviä, hyväkuntoisia toimitiloja. Päivähoidon yksityistäminen pitää lopettaa ja panostaa kunnalliseen varhaiskasvatukseen. Vanhusten palveluasumiseen ja kotihoitoon sekä terveysasemien palveluihin tarvitaan lisää resursseja. Myös asiakasmaksuja ja kaupungin vuokra-asuntojen vuokria on alennettava, jotta ihmisten toimeentuloa voidaan helpottaa. Kunnallisten vuokra-asuntojen tuotantoa on syytä lisätä.

Toisenlaisen politiikan taakse voisi nyt löytyä enemmistö, jos vihreät ja vaalitappiostaan säikähtänyt sdp uskaltavat ottaa haasteen vastaan ja työntää kokoomuksen sivuun. Suomen ja Suomen Turun poliittisen historian valossa näyttää kuitenkin mahdolliselta, että paikkalukuaan valtuustossa kasvattanut vihreät hakee vaa’ankieliasemaa, jossa sen ja kokoomuksen yhteispeli käytännössä vahvistuu ja uusliberalistinen oikeistopolitiikka jatkuu.

Paljon riippuu myös siitä, mitä tekee sdp. Sen ja kokoomuksen valta-akselin voima on perustunut vain osaksi vaalituloksiin ja voimasuhteisiin eri toimielimissä. Pääosin sinipunan valta nojaa poliittisiin mandaatteihin virkakoneistossa. Ne eivät häviä minnekään. Ehkä on niin, että demarit irrottaa poteroistaan vain vielä suuremman vaalitappion pelko… Ylittyikö kipukynnys nyt vai jatkuuko vanha meno?

1119 ääntä – linja pitää!

Kiitos kaikille äänestäjille ja tukijoille! 1119 ääntä Turussa on kova potti, kuudenneksi eniten. Taakse jäi mm. monta kansanedustajaa.

Turkulaiset äänestivät selkeästi muutoksen puolesta. Vasemmistoliitto voitti kolme valtuustopaikkaa – tavoite kahden paikan lisäyksestä ylittyi (tarkastuslaskenta ei tuone tähän enää muutosta). Turku-sopimuspuolueita haastamaan pyrkinyt radikaali vasemmistopolitiikka sai ihmisiltä vahvan tuen. Oma äänimääräni kasvoi yli 400 äänellä viime kuntavaaleista. Myös kaupunginvaltuutettu Elina Sandelinin kova tulos 644 ääntä (lähes kolme kertaa enemmän kuin viime vaaleissa) on selkeä osoitus turkulaisten halusta tukea periaatteellista, pienituloisten ja syrjään työnnettyjen etuja puolustavaa vasemmistopolitiikkaa. Vasemmistoliiton listalta meni Turussa läpi myös monta uutta valtuutettua. Kaikki tämä on vaatinut satojen aktiivien, ehdokaiden ja tukiryhmien, kovaa jalkatyötä. Isoja mainosbudjetteja ei ehdokkailla juuri ollut. Onnittelut kaikille!

Turkua hallinnut kokoomuksen ja demareiden sinipuna kärsi siis kirvelevän tappion, kumpikin puolue menetti kaksi valuustopaikkaa. Leikkaus- ja yksityistämispolitiikalle ja kabinettikähminnöille halutaan Turussa viimein piste. Pelkään, että vaalivoiton saaneiden vihreiden kiinnostus tämän politiikan muuttamiseen on kuitenkin laimeaa. He ovat olleet tiiviisti mukana Turku-sopimuksessa, toimineet kokoomuksen tukipuolueena. On siis mahdollista, että vaalituloksesta ei piitata ja Turku-sopimuspolitiikka jatkuu kokoomuksen, vihreiden ja sdp:n johdolla.

Me Vasemmistoliitossa taistelemme tätä vastaan ja vaadimme ylijäämäiseltä Turulta nyt tuntuvaa panostusta kunnallisiin lähipalveluihin. Yksityistäminen ja yhtiöittäminen pitää lopettaa. Leikkaus- ja talouskuripolitiikka on johtanut kuntalaisten arjen vaikeutumiseen ja monien ongelmien kasautumiseen, eriarvoisuuteen ja hyvinvoinnin yhä laajenevaan murenemiseen. Kunnallinen demokratia on kaventunut, päätöksenteko viety suljettuihin kabinetteihin ja yhtiöihin. Virkamiesvaltaa on kasvatettu vaaleilla valittujen edustajien vallan kustannuksella.

Liike-elämän etuja myötäilevään kaupungin keskustan ja sen lähialueiden kehittämiseen on holvattu kohtuuttomia rahasummia. Nyt on lähiöiden vuoro, asuinaulueiden kehittäminen pitää asettaa kaupungissa etusijalle. Terveysasemien palvelut, neuvolat, päiväkodit, koulut ja kirjastot sekä vanhuspalvelut tarvitsevat kohennusta. Pansioon on saatava yläkoulu. Asiakasmaksuja pitää alentaa ja vuokria laskea. Näin voidaan helpottaa ihmisten toimeentuloa nopeastikin. Erityisen kiireesti on puututtava lasten päivähoidon pahenevaan tilanteeseen, yksityisten yhtiöiden sijaan tarvitaan nopeasti uusia kunnallisia päiväkoteja. Ryhmäkoot on saatava pienemmiksi niin päiväkodeissa kuin kouluissakin. Tarvitaan lisää työntekijöitä.

Näiden ja monien muiden kysymysten puolesta teemme töitä tulevallakin valtuustokaudella. Rahaa kaupungilla kyllä on. Vasemmistoliiton politiikka on saanut nyt vahvan tuen turkulaisilta. Sen pitää näkyä.