Lautakunta lakkautti päiväkodit äänin 5-7 – vasemmisto yritti estää

Turun kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli kokouksessaan keskiviikkona neljän kunnallisen päiväkotiyksikön lakkauttamista. Lautakunnalle esitettiin kaupunginvaltuuston 15.12. tekemään, paljon vastustusta herättäneeseen, ohjeelliseen päätökseen perustuen, että Ahvenanmaankadun ja Jagellonicankadun päiväkodit lakkautetaan. Lakkautusten myötä kunnallisia hoitopaikkoja hävisi Haritun ja Katariinan alueilta kaikkiaan 56. Lisäksi Varissuon Koukkarinkadun ja Moision Ymmyrsuonkadun esiopetusta antaneet yksiköt lopetettiin. Esiopetuspaikkoja vähenee päätöksellä 28. Esitin Riikka Oksasen kannattamana, että yksiköt jatkaisivat toimintaansa normaalisti eikä lakkautuksia tehtäisi (ks. ehdotus alla). Ehdotus hävisi äänin 5-7, 1 tyhjä. Esitystämme tukivat sdp:n Kenneth Liukkonen ja Marko Heinonen sekä perussuomalaisten Niinivirta. Sdp:n Koivusalo äänesti tyhjää. Lakkautuksia kannattivat kokoomuksen Hartiala, Raho, Rusi ja Rantanen, vihreiden Laaksonen ja Ratilainen sekä rkp:n Schauman.

Kaupunginvaltuuston 15.12. päätös lakkautuksista oli ohjeellinen ja jätti siten asiantuntijalautakunnalle lopullisen harkintavallan. Myös kaupungin hallintosäännön mukaan lautakunnalla on viimeinen sana yksittäisistä toimipisteistä. Lautakunta on myös se viranomainen joka vastaa lain mukaisen subjektiivisen oikeuden totutumisesta. On selvää, että nyt tehty päätös vie pohjaa lasten päivähoito-oikeuden toteutumiselta.

Päivähoitopaikkojen vähentämiselle ei ole perusteita, sillä Turussa on jatkuvasti jonoa kunnalliseen päivähoitoon. Hoitosuhteiden katkeaminen on myös haitaksi lasten kehitykselle. Esiopetuspaikoistakaan ei ole mitään järkeä luopua, sillä kysyntä tulee kasvamaan, kun ”eskari” tulee oppivelvollisuuden piiriin.

Tiloista luopuminen ei tuo myöskään juuri lainkaan vuokrasäästöä. Vuokrakuluja voi tulla yllättäen jopa lisää, jos  uusia päivähoitotiloja pitää hätätilanteessa, kovalla kiireellä vuokrata kalliilta ulkopuolislta vuokranantajilta. Ahvenanmaankadun ja Jagellonicankadun tilat ovat Turun kaupungin konserniyhteisöjen, Ahvenanmaankatu TYS:n ja Jagellonica TVT Asuntojen, omistuksessa. Rakennukset ovat hyvässä kunnossa ja vuokrat edullisia. Jagellonicankadulla on lisäksi tehty hiljattain remontteja, mm. piha on uusittu.

On ilmeistä, että yksiköt pyritään vuokraamaan seuraavaksi jollekin päiväkotiyritykselle. Asiasta on luultavasti sovittu jo ennen lakkautusesitysten julkistamista viime syksynä. Kaupungin kannalta toiminta on lyhytnäköistä. Lasten ja perheiden eriarvoisuus kasvaa tällaisilla poliittisilla päätöksillä.


Päätösehdotus
Kasvatus- ja opetuslautakunta
21.1.2015

”Lautakunta päättää, ettei vuokrasopimuksia irtisanota ja toiminta Ahvenanmaankadun, Jagellonicankadun, Koukkarinkatu 6:n ja Ymmyrsuonkadun yksiköissä jatkuu. Lautakunta katsoo, että päivähoitopaikkojen vähentämiselle ei ole perusteita, sillä Turussa on jatkuvasti jonoa kunnalliseen päivähoitoon, hoitosuhteiden katkeaminen haittaa lasten kehitystä ja lakimuutos lisää esiopetuksen kysyntää. Lisäksi on huomattava, että tiloista luopuminen ei tuo merkittävää vuokrasäästöä. Ahvenanmaankatu ja Jagellonicankatu ovat konserniyhteisöjen omistuksessa, rakennukset hyvässä kunnossa ja vuokrat suhteellisen edullisia.”