VR:n varikon toiminta turvattava – kyseessä myös kaupunkikeskustan turvallisuus

Valtuuston vuoden 2015 työskentely alkoi maanantaina 26.1. Jätin valtuustoaloitteen, jossa perään kaupungilta toimia VR:n Turun varikon toiminnan säilyttämiseksi. VR:n hallitus päättää näinä päivinä varikon kohtalosta. Odotukset eivät ole korkealla, vaan näyttää ilmeiseltä, että varikko lakkautetaan. Lakkautaminen olisi kuitenkin monella tapaa harkitsematonta. Pahinta on, että valtionyhtiön päätös lisäisi työttömyyttä alueella. Muitakin vakavia seurauksia varikon alasajolla olisi. Alla aloitteeni tutustuttavaksi.

ALOITE
Turun kaupunginvaltuusto
26.1.2015

VR:n Turun varikon lakkauttaminen estettävä – vaarantaisi kuljetusten sujuvuuden ja turvallisuuden

VR:n Turun varikon lakkauttamista koskevat yt-neuvottelut käynnistettiin joulukuu alussa 2014. Nyt yt:t ovat päättyneet ja yhtiön hallituksen ratkaisuja odotetaan. Noin 80 työntekijän VR:n Turun varikon lakkauttaminen olisi paha virhe paitsi raiteilla kulkevan henkilö- ja rahtiliikenteen sujuvuuden, myös turvallisuuden kannalta. Riskit kasvavat erityisesti vaarallisten aineiden (kemikaalit, öljy jne.) kuljetusten turvallisuudessa.

VR:n omalla huolto- ja korjaustoiminnalla on huomattava merkitys myös alueen työllisyyden kannalta. Turun varikolla on erityisosaamista mm. Pendolino-junien sekä IC-kaluston huolto- ja korjaustoiminnassa. Varikon tiimit hallitsevat myös suuret vikakorjaustyöt. Toiminta on ollut nopeaa ja joustavaa, ja junat päässeet ajoissa takaisin liikenteeseen. Varikon ja sen ammattilaisten osaamisen menettäminen heikentäisi myös maakunnan raideliikennehankkeiden jopa Turun kaupungin raitiotiehankkeen uskottavuutta ja toteuttamisedellytyksiä.

On selvää, että varikon osana toimivan pelastuspalveluyksikön lakkauttaminen tulee olemaan vakava uhka turvallisuudelle Turun kaupungin keskustassa. Yksikön merkitys konkretisoitui ratapihalla 4.12.2014 tapahtuneessa typpihappovuodossa. Turun kaupungin hallinnossa toimiva Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta ja sen alainen aluepelastuslaitos hoitavat maakunnan palo- ja pelastustointa, mutta pelastuslaitoksella ei ole vastaavaa varikkoalueen tuntemusta kuin VR:n Turun varikon pelastuspalveluyksiköllä. Hätätilanteessa kaluston ja ratapiha-alueen tuntemus on ehdottomasti parasta varikon omilla tehtävään koulutetuilla työntekijöillä. Kaupungin keskustassa ei tulisi ottaa pienintäkään riskiä vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuuden suhteen.

Edellisen perusteella esitän, että

1. Kaupunginhallitus kaupungin etua valvovana toimielimenä sekä kaupungin hallinnossa toimiva pelastustoimesta vastaava aluepelastuslaitos ryhtyvät välittömästi toimiin vaikuttaakseen VR:n ratkaisuun niin, että Turun varikon toiminta pelastusyksiköineen säilyy.

2. Pelastuslaitos selvittää ratapihan hyvin tuntevan VR:n oman pelastusyksikön toiminnan mahdollisen lopettamisen riskit.

Johannes Yrttiaho
kaupunginvaltuutettu (vas)