Vappu 2022: Rahat arjen tarpeisiin, ei Nato-aseisiin

Hyvät ystävät ja toverit,

Rinteen-Marinin hallituksen aloittaessa ilmassa oli orastavia toiveita yhteiskunnallisten uudistusten kaudesta, joka voisi kohentaa ihmisten arkea ja sysätä rapautuneen sosiaaliturvan ja palveluiden kehitystä parempaan suuntaan. Valmisteltiin sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistusta ja toisen asteen oppivelvollisuusuudistusta. Paljon hyvää tarkoitusta, kannatettavia ja hyviä aikeita.

Kun hallituskautta on tänä vappuna jäljellä noin vuosi, on valitettavasti todettava, että näkymät ovat synkentyneet.

Meillä piti olla paras mahdollinen hallituspohja, mutta kompastuskiveksi osoittautui hallituksen oikeistoenemmistö ja julkisen talouden tasapainottaminen työllisyysastetta kohentamalla – eikä esimerkiksi suurten tulojen tai omaisuuksien verotusta kiristämällä. Tämä reunaehto, jota hallituksen porvaripuolueet ovat tarkkaan vahtineet, on estänyt sosiaaliturvan ja palveluiden parantamisen, rapautuminen on jatkunut.

Suomen talous kehittyy lähivuosina odotettua heikommin. Jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan oli inflaatio kiihtynyt, polttoaineiden, ruoan ja raaka-aineiden hintojen nousu alkanut. Nyt pakotteiden ja vastapakotteiden, Venäjän viennin loppumisen ja esimerkiksi energian tuonnin korvaamispyrkimysten myötä hintojen nousua kiihtyy. Euroopan talousnäkymien heikkeneminen ei lupaa vientiteollisuudelle hyvää. Kilpailu kiristyy. On olemassa riski, että myös työttömyys kääntyy Suomessa kasvuun. Kansalaisten hyvinvointi ja elintaso kärsivät.

Valmet Automotiven Uudenkaupungin autotehtaalla on nyt uhattuna 1100 työpaikkaa, kun päättyvälle tuotannolle ei ole löytynyt korvaajaa. Valtion tulisi nyt reagoida ja varautua teollisuuden kasvaviin vaikeuksiin, työpaikkojen turvaamiseksi. Uudenkaupungin autotehtaan merkittävä omistaja on valtionyhtiö Suomen Teollisuussijoitus.

Hyvät ystävät ja toverit,

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista olisi nyt erityisellä painolla huolehdittava. Pelkästään koronatoimenpiteiden aiheuttaman ns. hoitovelan – eli jonojen purkamisen – kustannukset ovat useita satoja miljoonia vuositasolla. Puhutaan kaikkiaan 1,5 miljardista viiden vuoden aikana, 300 miljoonaa vuosi.

Hoitajajärjestöjen oikeutetut, sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta välttämättömät palkkavaatimukset, pelastusohjelma, vaatisi sekin reilun 300 miljoonan vuosittaisen lisäyksen seuraavan viiden vuoden aikana.

Hoitajapula voidaan kestävästi ratkaista vain korottamalla palkkoja. Tähän ei hallitus kuitenkaan ole varautunut. Sen sijaan se ryhtyi aktiivisesti murtamaan lakkoa uhkaamalla työntekijöiden perusoikeuksia ns. potilasturvallisuuslailla. Työntekijäpuolta painostettiin suojelutyön laajentamiseen, näin heikennettiin lakkoa. Nyt uhkaavat joukkoirtisanoutumiset. Valtiovalta on toimillaan pitkittänyt ja eskaloinut työtaistelua, aiheuttaen uusia jonoja ja kasvavaa hoitajapulaa, kun ainoa oikea ratkaisu olisi ollut ja on edelleen palkankorotusten rahoittaminen. Sama koskee useiden muiden julkisten alojen laajan lakon taustalla olevan palkkakiista ratkaisemista. Lakko alkaa ensi viikolla suurissa kaupungeissa.

Hyvät toverit!

Kaikki tuki työtaisteluille! Hallituksen tulisi panostaa työntekijöiden ostovoiman parantamiseen ja mahdollistaa kunnille ja ensi vuoden alusta hyvinvointialueille työntekijöiden palkojen korotukset. Rahat on lyötävä tiskiin!  

Hyvät ystävät ja toverit,

Hallitus on luvannut kompensoida hintojen nousua pienituloisille eläkeläisille, työttömille, toimeentulotuen asiakkaille ja hoito- ja sairaspäivärahan saajille. Se tehtäisiin sosiaalietuuksien indeksikorotuksella. Tosin, vasta elokuun alussa tehtävä korotus laskettaisiin tammi-maaliskuun kuluttajahintojen keskiarvon perusteella, jolloin korotusprosentti on noin 3,5. Se vaikuttaisi niin, että täyden kansaneläkkeen määrä nousisi bruttona – siis ennen veroja –  noin 24 euroa kuussa, peruspäivärahan ja työmarkkinatuen määrä noin 26 euroa, toimeentulotuen perusosan määrä noin 18 euroa kuukaudessa sekä keskimääräisen ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan määrä noin 14 euroa kuukaudessa. Nettona jäisi käteen vähemmän. Kun kuluttajahinnat olivat maaliskuussa 5,8% nousussa ja nousu jatkuu, elokuussa mahdollisesti saatava 3,5 prosentin korotus ei tule auttamaan pienituloisten eläkeläisten tai työttömien asemaa. Mennään käytännössä miinukselle.

Myös ikääntyneitä työttömiä auttanut eläkeputki lopetetaan, vaikka sille olisi tulevina epävakaina aikoina varmasti käyttöä.

Hyvät ystävät ja toverit,

Julkisten alojen työntekijöille, eläkeläisille tai työttömille ei juuri panostuksia löydy, mutta kenraalien esitykset sotilasmenojen massiivisesta lisäämisestä ovat kuitenkin monen mielestä vastaansanomattomia tässä ”muuttuneessa tilanteessa”, kuten viime viikkoina usein toisteltu fraasi kuuluu. Hämmästellä täytyy, millaiseen otteeseen sotilas- ja turvallisuussektori on päätöksentekijät ja koko yhteiskuntamme saanut.

Olisi syytä pysähtyä miettimään, mikä valtion varojen käyttö on vastuullista ja mikä ei. Sotilasmenoihin ollaan nyt osoittamassa jopa 200 miljoonan korotus jo tänä vuonna ja vuosittain koko neljän vuoden kehyskaudella. Lisäksi sotilasmateriaalihankintoihin lisätään kehyskaudella yli 1,5 miljardia. Kaikkiaan sotilas- ja turvallisuusmenoihin lisätään kehyskaudella luokkaa 3 miljardia nykyisen poikkeuksellisen korkean tason päälle. Sotilasmenothan ovat nousseet niin kutsuttujen strategisten hankkeiden – kuten F35-hävittäjien hankinnan – vuoksi viidessä vuodessa 2,9 miljardista 5,1 miljardiin. Tasokorotuksen piti olla ohimenevä, mutta nyt taso halutaan nostaa pysyvästi Naton vaatiman 2 prosentin BKT-osuuden yläpuolelle.

Suomen F35:en hinta näyttää olevan inflaation, valuuttakurssien ja korkojen nousun myötä rajussa kasvussa. Kymmenen miljardia ei tule likikään riittämään. Tosiasiassa tämä hyökkäysasehankinta vie tulevaisuudessa resursseja muilta puolustushaaroilta, kuten maavoimilta, joihin uskottava puolustus Suomessa pitkälti on perustunut.

Hyvät ystävät ja toverit,

Näkymät ovat synkeät myös hallituksen ulko- ja turvallisuuspolitikan linjan suhteen. Vielä hallitusohjelmaan kirjattiin, että ”Suomi on sotilasliittoon kuulumato maa” ja tärkeä tavoite on ”ehkäistä Suomen joutuminen sotilaallisen konfliktin osapuoleksi”. Nyt nämäkin periaatteet ovat unohtuneet.

Hallituksen Nato-selonteko, joka nyt on eduskunnan käsiteltävänä, muuttaa ulkopolitiikan linjan täydellisesti. Selonteko on yksipuolinen eikä vähimmässäkään määrin kriittinen arvio turvallisuuspoliittisesta tilanteesta tai Suomen vaihtoehdoista. Se on tiekartta Natoon.

Mikä on se suuri muutos, joka Suomen asemaan kohdistuu, ja joka perustelisi liittoutumattomuuden linjan muuttamista? Mitään sotilaallista uhkaa Suomeen ei nykyisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa kohdistu, mutta Nato-jäsenyys avaisi 1340 kilometriä jännitteistä rajaa Venäjän ja Suomen välille – lähelle Pietarin ja Murmanskin strategisesti tärkeitä alueita.

Pääministeri Marin on lausunut julkisuudessa useaan otteeseen, ettei Suomen tulisi asettaa minkäänlaisia ehtoja jäsenyydelleen, ei edes sellaisia, joita Tanska ja Norja ovat rauhan aikana pyrkineet yksipuolisesti asettamaan. Ollaanko siis valmiita pysyvien ulkomaisten joukkojen, raskaan aseistuksen, myös ydinaseiden sijoittamiseen Suomeen? Pääministeri on puhunut hyvin myönteisesti Naton ”ydinasesuojasta”, unohtaen ne eksistentiaaliset uhkat, joita tähän väistämättä liittyy.

Nato on ydinaseblokki ja F-35 sen ensilinjan ase.

Saksan ulkoministerin mukaan maan hankkimien F-35-koneiden lentäjiä koulutetaan nyt ydinaseiden käyttöön. Tullaanko myös suomalaisia F35-lentäjiä kouluttamaan samoin? Siihenkö nämä koneet hankitaan?

Hyvät ystävät ja toverit,

Nato on Yhdysvaltojen johtama sotilasliitto. Naton turvatakuut ovat harha ja Nato-pelote myytti.

Virheväitettä viidennen artiklan turvatakuista toistellaan vailla perusteita. Turvatakuut eivät ole automaatio ja ne voivat olla vaikka vain sanallista tukea. Naton johtovaltio Yhdysvallat päättää, mihin sotiin Nato osallistuu. Yhdysvaltojen edut ratkaisevat. Se voi käytännössä käyttää Naton viidettä artiklaa painostaakseen jäsenmaita Naton ulkopuolisiin, omiin operaatioihinsa. Näin kävi, kun Yhdysvallat painosti Norjaa mukaan Irakiin 2003 hyökänneeseen ”Halukkaiden koalitioon”.

Toinen virheväite, jota toistellaan, kuuluu, ettei Nato-maahan ole hyökätty. Nato-jäsenyys antaa muka pelotteen hyökkääjälle olla hyökkäämättä. Totuus on toinen. Niin vain maailman mahtavin sotilasvalta joutui vastaanottamaan 11.9.2001 tuhoisan iskun siviilikohteitaan vastaan. Viides artikla tuli tarkoituksensa mukaiseen käyttöön tuolloin ensimmäisen ja toistaiseksi ainoan kerran. Nato-maita alettiin Yhdysvaltain etujen mukaisesti painostaa mukaan terrorismin vastaiseen sotaan.

Nykyisin väitetään myös, että Nato turvaa demokratiaa. Olisi hyvä keskustella siitäkin, kuinka vakavasti kansanvallan vastainen ja verinen historia sotilasliitolla on: tuki Etelä-Afrikan apartheidille, Euroopassa aktiivinen tuki Francon Espanjalle, Salazarin Portugalille, Kreikan juntalle… Tänään Nato seuraa katseella jäsenmaansa Turkin toimia Irakissa ja Kurdialueilla.

Hyvät toverit,

Hälyttävästi sekä oikeisto-oppositio, että pääministeri Marin toistelevat, että Naton ydinasesuoja toisi Suomelle viimekätisen turvan. Ajatusta ei uhrata niille uhkille, jotka Nato-jäsenyys, sotilastukikohtien ja ydinaseiden sijoittaminen Suomeen vetää päällemme. Suomesta tulee Naton jäsenenä ensi-iskun kohde ja etulinjan valtio suursodan tilanteessa.

Kiire leimaa kaikkea. Parin kuukauden kuohunnan perusteella ollaan valmiita tekemään kymmenien vuosien turvallisuuspoliittinen ratkaisu, kaikkia ilmeisiä uhkia vähätellen ja ne kokonaan sivuuttaen. Tosiasioita vääristellen ja kansanvaltaa suorastaan halventaen. Vai mitä voi ajatella siitä, että gallupien katsotaan valtiojohtoa myöten nyt todentaneen kansan kannatuksen ulko- ja turvallisuuspolitiikan käännökselle liittoutumattomuuspolitiikasta sotilasliiton jäseneksi!

Hyvät ystävät ja toverit,

On ilmeistä, että Yhdysvaltain Suomeen kohdistama paine on tällä hetkellä kova. Tavoite on saada Suomi hakemaan Naton jäsenyyttä. Näin pyritään luomaan painetta Venäjän rajoille nykyisessä maailmapoliittisessa tilanteessa. Kyse on suurvaltapolitiikasta, jota Suomen yli tehdään.

Pienellä maalla tässä maantieteellisessä sijainnissa ei montaa vaihtoehtoa ulkopolitiikkansa järjestämiseen ole. Itsenäinen Suomi on kokeillut niistä ainakin kahta: liittoutuminen sotilaallisen suurvallan eli Saksan kanssa, tuhoisin seurauksin, sekä lähes 80 vuotta kestänyt puolueettomuuspolitiikka ja rauhan aika.

Hyvät toverit,

Vasemmiston tehtävä on puolustaa rauhaa ja harkittua kantaansa, jonka mukaan Suomi on pidettävä irti sotilasliitoista ja suurvaltojen kiistoista. Nato-jäsenyys ja siitä seuraava sotilasmenojen lisääminen tosiasiassa estää parannukset kansalaisten arkielämään pitkäksi, pitkäksi aikaa. Juuri nyt tulee kuitenkin panostaa julkisiin palveluihin ja sosiaaliturvaan – hyvinvointia, työtä, rauhaa!

Hyvää vappua!


Vappupuhe Raumalla, Uudessakaupungissa ja Turun Rientolassa 1.5.2022.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s