Kunnalliset lähipalvelut etusijalle – kokoomus syrjään

Turkulaiset äänestivät kuntavaaleissa muutoksen puolesta ja Vasemmistoliiton ryhmä kasvoi kolmella valtuutetulla. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on nyt Turun kolmanneksi suurin, yhtä suuri kuin sdp. Uusi 12-jäseninen ryhmä valitsi eilisessä järjestäytymiskokouksessaan minut puheenjohtajakseen. Pirjo Rinne valittiin varapuheenjohtajaksi. Kokoukseen osallistui myös useita uusia varavaltuutettuja ja keskustelu tulevan kauden toiminnasta oli vilkasta.

Kokoomus on kutsunut ryhmät poliittisiin neuvotteluihin ensi viikonloppuna. Keskustelua alustamaan ovat tulossa kokoomuksen kaupunginjohtaja ja talousjohtaja. Talouskuripolitiikalle esitetään kokoomuksen johdolla jatkoa, muodossa tai toisessa, se on varma. Ainakin vaaleja edeltävän keskustelun perusteella voisi arvioida, että kokoomus kuorruttaa leikkaus- ja yksityistämispolitiikkansa tällä kertaa jollakin jota ehkä nimitetään ”kasvupolitiikaksi” ja ”positiivisen rakennemuutoksen tukemiseksi”. Se tarkoittaa mahdollisesti joitakin liike-elämän intressejä palvelevia investointeja, raskaampaa kaavoitusta, rakennusliikkeiden etujen parempaa huomoimista jne. Turulle ollaan asettamassa kovat väestönkasvutavoitteet, mutta palveluihin ja edulliseen asumiseen ei poliittisessa oikeistossa olla valmiita panostamaan.

Vasemmistoliitto haluaa murtaa leikkaus- ja yksityistämispolitiikan ja sanoo ei Turku-sopimukselle. Sopimuspolitiikkaa on ollut kokoomuksen väline sitouttaa muita ryhmiä oman ohjelmansa toteuttamiseen. Myös perusteet kokoomuksen kaksoisvallalle kaupunginhallituksessa ovat muuttuneiden voimasuhteiden myötä nyt entistäkin heikommat. Kokoomus on hallinnut sekä esittelyn että päätöksenteon johtamista. Sillä on ollut vuodesta 2006 saakka hallussaan kaupunginjohtajan virka ja kaupunginhallituksen päätoimisen puheenjohtajan tehtävä.

Eilisessä ryhmän järjestäytymiskokouksessa linjasimme alkavan kauden työn painopisteitä: Haluamme, että kunnallisten lähipalveluiden parantaminen on jatkossa tärkeimmällä sijalla kaupungin kehittämisessä. Se tarkoittaa lisää työntekijöitä ja myös riittäviä, hyväkuntoisia toimitiloja. Päivähoidon yksityistäminen pitää lopettaa ja panostaa kunnalliseen varhaiskasvatukseen. Vanhusten palveluasumiseen ja kotihoitoon sekä terveysasemien palveluihin tarvitaan lisää resursseja. Myös asiakasmaksuja ja kaupungin vuokra-asuntojen vuokria on alennettava, jotta ihmisten toimeentuloa voidaan helpottaa. Kunnallisten vuokra-asuntojen tuotantoa on syytä lisätä.

Toisenlaisen politiikan taakse voisi nyt löytyä enemmistö, jos vihreät ja vaalitappiostaan säikähtänyt sdp uskaltavat ottaa haasteen vastaan ja työntää kokoomuksen sivuun. Suomen ja Suomen Turun poliittisen historian valossa näyttää kuitenkin mahdolliselta, että paikkalukuaan valtuustossa kasvattanut vihreät hakee vaa’ankieliasemaa, jossa sen ja kokoomuksen yhteispeli käytännössä vahvistuu ja uusliberalistinen oikeistopolitiikka jatkuu.

Paljon riippuu myös siitä, mitä tekee sdp. Sen ja kokoomuksen valta-akselin voima on perustunut vain osaksi vaalituloksiin ja voimasuhteisiin eri toimielimissä. Pääosin sinipunan valta nojaa poliittisiin mandaatteihin virkakoneistossa. Ne eivät häviä minnekään. Ehkä on niin, että demarit irrottaa poteroistaan vain vielä suuremman vaalitappion pelko… Ylittyikö kipukynnys nyt vai jatkuuko vanha meno?