1119 ääntä – linja pitää!

Kiitos kaikille äänestäjille ja tukijoille! 1119 ääntä Turussa on kova potti, kuudenneksi eniten. Taakse jäi mm. monta kansanedustajaa.

Turkulaiset äänestivät selkeästi muutoksen puolesta. Vasemmistoliitto voitti kolme valtuustopaikkaa – tavoite kahden paikan lisäyksestä ylittyi (tarkastuslaskenta ei tuone tähän enää muutosta). Turku-sopimuspuolueita haastamaan pyrkinyt radikaali vasemmistopolitiikka sai ihmisiltä vahvan tuen. Oma äänimääräni kasvoi yli 400 äänellä viime kuntavaaleista. Myös kaupunginvaltuutettu Elina Sandelinin kova tulos 644 ääntä (lähes kolme kertaa enemmän kuin viime vaaleissa) on selkeä osoitus turkulaisten halusta tukea periaatteellista, pienituloisten ja syrjään työnnettyjen etuja puolustavaa vasemmistopolitiikkaa. Vasemmistoliiton listalta meni Turussa läpi myös monta uutta valtuutettua. Kaikki tämä on vaatinut satojen aktiivien, ehdokaiden ja tukiryhmien, kovaa jalkatyötä. Isoja mainosbudjetteja ei ehdokkailla juuri ollut. Onnittelut kaikille!

Turkua hallinnut kokoomuksen ja demareiden sinipuna kärsi siis kirvelevän tappion, kumpikin puolue menetti kaksi valuustopaikkaa. Leikkaus- ja yksityistämispolitiikalle ja kabinettikähminnöille halutaan Turussa viimein piste. Pelkään, että vaalivoiton saaneiden vihreiden kiinnostus tämän politiikan muuttamiseen on kuitenkin laimeaa. He ovat olleet tiiviisti mukana Turku-sopimuksessa, toimineet kokoomuksen tukipuolueena. On siis mahdollista, että vaalituloksesta ei piitata ja Turku-sopimuspolitiikka jatkuu kokoomuksen, vihreiden ja sdp:n johdolla.

Me Vasemmistoliitossa taistelemme tätä vastaan ja vaadimme ylijäämäiseltä Turulta nyt tuntuvaa panostusta kunnallisiin lähipalveluihin. Yksityistäminen ja yhtiöittäminen pitää lopettaa. Leikkaus- ja talouskuripolitiikka on johtanut kuntalaisten arjen vaikeutumiseen ja monien ongelmien kasautumiseen, eriarvoisuuteen ja hyvinvoinnin yhä laajenevaan murenemiseen. Kunnallinen demokratia on kaventunut, päätöksenteko viety suljettuihin kabinetteihin ja yhtiöihin. Virkamiesvaltaa on kasvatettu vaaleilla valittujen edustajien vallan kustannuksella.

Liike-elämän etuja myötäilevään kaupungin keskustan ja sen lähialueiden kehittämiseen on holvattu kohtuuttomia rahasummia. Nyt on lähiöiden vuoro, asuinaulueiden kehittäminen pitää asettaa kaupungissa etusijalle. Terveysasemien palvelut, neuvolat, päiväkodit, koulut ja kirjastot sekä vanhuspalvelut tarvitsevat kohennusta. Pansioon on saatava yläkoulu. Asiakasmaksuja pitää alentaa ja vuokria laskea. Näin voidaan helpottaa ihmisten toimeentuloa nopeastikin. Erityisen kiireesti on puututtava lasten päivähoidon pahenevaan tilanteeseen, yksityisten yhtiöiden sijaan tarvitaan nopeasti uusia kunnallisia päiväkoteja. Ryhmäkoot on saatava pienemmiksi niin päiväkodeissa kuin kouluissakin. Tarvitaan lisää työntekijöitä.

Näiden ja monien muiden kysymysten puolesta teemme töitä tulevallakin valtuustokaudella. Rahaa kaupungilla kyllä on. Vasemmistoliiton politiikka on saanut nyt vahvan tuen turkulaisilta. Sen pitää näkyä.