Taitettu indeksi köyhdyttää eläkeläisiä

Eduskunnan käsittelyyn on tulossa senioriliikkeen kansalaisaloite työeläkeindeksin korjaamiseksi. Eläkeläisjärjestöt ovat olleet liikkeellä asian puolesta jo pitkään. Ex-kansanedustaja Kimmo Kiljunen on julkaissut aiheesta kirjan ja kuuluu aloitteen ensimmäisiin allekirjoittajiin. Mutta miksi kansalaisaloite ei vielä ole saanut Vasemmistoliiton tai Sdp:n kansanedustajien varauksetonta tukea? Kentällä kysytään, eikö juuri nyt olisi syytä korjata 20 vuotta jatkunut eläkekurjuus: eläkeläisten toimeentulon helpottaminen kasvattaisi kulutusta ja elvyttäisi taloutta.

Työeläkejärjestelmää perustettaessa 1962 sidottiin eläkkeet palkkakehitykseen 100 prosenttisesti. Vuosina 1977- 1996 voimassa olleessa niin sanotussa puoliväli-indeksissä sekä ansio- että hintakehityksen painotus oli 50 prosenttia. Lipposen I hallitus leikkasi tai ”taittoi” työeläkeindeksin siten, että palkkataso vaikuttaa eläkkeiden vuotuisiin indeksitarkistuksiin enää 20 prosentin verran. Esimerkiksi pientä 1300 euron työeläkettä saavan eläke on nyt 150 euroa kuukaudessa vähemmän kuin ilman indeksin taittamista.

Suomessa on eläkkeensaajia noin 1,5 miljoonaa. Takuu- ja kansaneläkkeellä heistä on 100 000 ihmistä. Maksetuista eläkkeistä 93 prosenttia on eläkemaksuilla katettavia työeläkkeitä, joita taitettu indeksi siis leikkaa. Viidennes työeläkkeen saajista elää köyhyysrajan alapuolella. Taitettu indeksi on kiistatta eläkeläisten pahin köyhdyttäjä. Sen korjaaminen estäisi eläkeläisten köyhyyttä tehokkaimmin. Jos vasemmisto asettuu puolustamaan vain valtion varoista maksettavien takuu- ja kansaneläkkeiden korottamista, se kiertää pääongelmaa joko tarkoituksella tai ymmärtämättömyyttä.

Eläke on työntekijän palkan osa, joka siirretään yhteisellä sopimuksella rahastoon myöhemmin maksettavaksi. Palkoista kerätyillä eläkemaksuilla on katettu järjestelmän voimassaolon aikana maksuun tulleet eläkkeet. Rahastoihin ei ole tarvinnut kajota käytännössä lainkaan. Nämä tosiasiat sivuutetaan keskustelussa aivan tarkoituksella. Vuonna 1995 rahastot olivat arvoltaan 38,1 miljardia ja nyt ennätysmäiset yli 180 miljardia euroa. Kahdessakymmenessä vuodessa eläkerahastot ovat siis viisinkertaistuneet ja kasvu jatkuu. Mihin rahastoja aiotaan käyttää, kun niillä ei makseta eläkkeitä?

Tämän massiivisen sijoitusvarallisuuden hallinnoijat käyttävät todella suurta taloudellista valtaa. Suuret työnantajat ja pääomanomistajat hyötyvät kun rahastot paisuvat ja eläketurvaa heikennetään. Myös ay-liikkeen johto on edustettuna työeläkeyhtiöiden hallinnossa. Sieltä käsin pitäisi puolustaa pienituloisten eläkeläisten etuja, mutta eläkeyhtiöiden hallituspaikoista onkin tullut napanuora suurpääoman ja ay-liikkeen välille. Siitäkö johtuu, että vasemmistopuolueet ovat niin alttiita eläkeyhtiöiden eläkepelottelulle ja ”rahat loppuu” -propagandalle?

Työeläkeindeksi on muutettava viipymättä vähintään puoliväli-indeksiksi. Vasemmistoliiton Varsinais-Suomen piirijärjestö ja Turun kunnallisjärjestö ovat jo tälle kannalle asettuneet. Vaatimus on nostettava koko puolueen poliittisten tavoitteiden kärkipäähän.

Johannes Yrttiaho (vas.)
Kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen
Varakansanedustaja
Turku

Kirjoitus on julkaistu Metalli 49:n jäsenlehdessä marraskuussa 2016