Vappu 2022: Rahat arjen tarpeisiin, ei Nato-aseisiin

Hyvät ystävät ja toverit,

Rinteen-Marinin hallituksen aloittaessa ilmassa oli orastavia toiveita yhteiskunnallisten uudistusten kaudesta, joka voisi kohentaa ihmisten arkea ja sysätä rapautuneen sosiaaliturvan ja palveluiden kehitystä parempaan suuntaan. Valmisteltiin sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistusta ja toisen asteen oppivelvollisuusuudistusta. Paljon hyvää tarkoitusta, kannatettavia ja hyviä aikeita.

Kun hallituskautta on tänä vappuna jäljellä noin vuosi, on valitettavasti todettava, että näkymät ovat synkentyneet.

Meillä piti olla paras mahdollinen hallituspohja, mutta kompastuskiveksi osoittautui hallituksen oikeistoenemmistö ja julkisen talouden tasapainottaminen työllisyysastetta kohentamalla – eikä esimerkiksi suurten tulojen tai omaisuuksien verotusta kiristämällä. Tämä reunaehto, jota hallituksen porvaripuolueet ovat tarkkaan vahtineet, on estänyt sosiaaliturvan ja palveluiden parantamisen, rapautuminen on jatkunut.

Suomen talous kehittyy lähivuosina odotettua heikommin. Jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan oli inflaatio kiihtynyt, polttoaineiden, ruoan ja raaka-aineiden hintojen nousu alkanut. Nyt pakotteiden ja vastapakotteiden, Venäjän viennin loppumisen ja esimerkiksi energian tuonnin korvaamispyrkimysten myötä hintojen nousua kiihtyy. Euroopan talousnäkymien heikkeneminen ei lupaa vientiteollisuudelle hyvää. Kilpailu kiristyy. On olemassa riski, että myös työttömyys kääntyy Suomessa kasvuun. Kansalaisten hyvinvointi ja elintaso kärsivät.

Valmet Automotiven Uudenkaupungin autotehtaalla on nyt uhattuna 1100 työpaikkaa, kun päättyvälle tuotannolle ei ole löytynyt korvaajaa. Valtion tulisi nyt reagoida ja varautua teollisuuden kasvaviin vaikeuksiin, työpaikkojen turvaamiseksi. Uudenkaupungin autotehtaan merkittävä omistaja on valtionyhtiö Suomen Teollisuussijoitus.

Hyvät ystävät ja toverit,

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista olisi nyt erityisellä painolla huolehdittava. Pelkästään koronatoimenpiteiden aiheuttaman ns. hoitovelan – eli jonojen purkamisen – kustannukset ovat useita satoja miljoonia vuositasolla. Puhutaan kaikkiaan 1,5 miljardista viiden vuoden aikana, 300 miljoonaa vuosi.

Hoitajajärjestöjen oikeutetut, sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta välttämättömät palkkavaatimukset, pelastusohjelma, vaatisi sekin reilun 300 miljoonan vuosittaisen lisäyksen seuraavan viiden vuoden aikana.

Hoitajapula voidaan kestävästi ratkaista vain korottamalla palkkoja. Tähän ei hallitus kuitenkaan ole varautunut. Sen sijaan se ryhtyi aktiivisesti murtamaan lakkoa uhkaamalla työntekijöiden perusoikeuksia ns. potilasturvallisuuslailla. Työntekijäpuolta painostettiin suojelutyön laajentamiseen, näin heikennettiin lakkoa. Nyt uhkaavat joukkoirtisanoutumiset. Valtiovalta on toimillaan pitkittänyt ja eskaloinut työtaistelua, aiheuttaen uusia jonoja ja kasvavaa hoitajapulaa, kun ainoa oikea ratkaisu olisi ollut ja on edelleen palkankorotusten rahoittaminen. Sama koskee useiden muiden julkisten alojen laajan lakon taustalla olevan palkkakiista ratkaisemista. Lakko alkaa ensi viikolla suurissa kaupungeissa.

Hyvät toverit!

Kaikki tuki työtaisteluille! Hallituksen tulisi panostaa työntekijöiden ostovoiman parantamiseen ja mahdollistaa kunnille ja ensi vuoden alusta hyvinvointialueille työntekijöiden palkojen korotukset. Rahat on lyötävä tiskiin!  

Hyvät ystävät ja toverit,

Hallitus on luvannut kompensoida hintojen nousua pienituloisille eläkeläisille, työttömille, toimeentulotuen asiakkaille ja hoito- ja sairaspäivärahan saajille. Se tehtäisiin sosiaalietuuksien indeksikorotuksella. Tosin, vasta elokuun alussa tehtävä korotus laskettaisiin tammi-maaliskuun kuluttajahintojen keskiarvon perusteella, jolloin korotusprosentti on noin 3,5. Se vaikuttaisi niin, että täyden kansaneläkkeen määrä nousisi bruttona – siis ennen veroja –  noin 24 euroa kuussa, peruspäivärahan ja työmarkkinatuen määrä noin 26 euroa, toimeentulotuen perusosan määrä noin 18 euroa kuukaudessa sekä keskimääräisen ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan määrä noin 14 euroa kuukaudessa. Nettona jäisi käteen vähemmän. Kun kuluttajahinnat olivat maaliskuussa 5,8% nousussa ja nousu jatkuu, elokuussa mahdollisesti saatava 3,5 prosentin korotus ei tule auttamaan pienituloisten eläkeläisten tai työttömien asemaa. Mennään käytännössä miinukselle.

Myös ikääntyneitä työttömiä auttanut eläkeputki lopetetaan, vaikka sille olisi tulevina epävakaina aikoina varmasti käyttöä.

Hyvät ystävät ja toverit,

Julkisten alojen työntekijöille, eläkeläisille tai työttömille ei juuri panostuksia löydy, mutta kenraalien esitykset sotilasmenojen massiivisesta lisäämisestä ovat kuitenkin monen mielestä vastaansanomattomia tässä ”muuttuneessa tilanteessa”, kuten viime viikkoina usein toisteltu fraasi kuuluu. Hämmästellä täytyy, millaiseen otteeseen sotilas- ja turvallisuussektori on päätöksentekijät ja koko yhteiskuntamme saanut.

Olisi syytä pysähtyä miettimään, mikä valtion varojen käyttö on vastuullista ja mikä ei. Sotilasmenoihin ollaan nyt osoittamassa jopa 200 miljoonan korotus jo tänä vuonna ja vuosittain koko neljän vuoden kehyskaudella. Lisäksi sotilasmateriaalihankintoihin lisätään kehyskaudella yli 1,5 miljardia. Kaikkiaan sotilas- ja turvallisuusmenoihin lisätään kehyskaudella luokkaa 3 miljardia nykyisen poikkeuksellisen korkean tason päälle. Sotilasmenothan ovat nousseet niin kutsuttujen strategisten hankkeiden – kuten F35-hävittäjien hankinnan – vuoksi viidessä vuodessa 2,9 miljardista 5,1 miljardiin. Tasokorotuksen piti olla ohimenevä, mutta nyt taso halutaan nostaa pysyvästi Naton vaatiman 2 prosentin BKT-osuuden yläpuolelle.

Suomen F35:en hinta näyttää olevan inflaation, valuuttakurssien ja korkojen nousun myötä rajussa kasvussa. Kymmenen miljardia ei tule likikään riittämään. Tosiasiassa tämä hyökkäysasehankinta vie tulevaisuudessa resursseja muilta puolustushaaroilta, kuten maavoimilta, joihin uskottava puolustus Suomessa pitkälti on perustunut.

Hyvät ystävät ja toverit,

Näkymät ovat synkeät myös hallituksen ulko- ja turvallisuuspolitikan linjan suhteen. Vielä hallitusohjelmaan kirjattiin, että ”Suomi on sotilasliittoon kuulumato maa” ja tärkeä tavoite on ”ehkäistä Suomen joutuminen sotilaallisen konfliktin osapuoleksi”. Nyt nämäkin periaatteet ovat unohtuneet.

Hallituksen Nato-selonteko, joka nyt on eduskunnan käsiteltävänä, muuttaa ulkopolitiikan linjan täydellisesti. Selonteko on yksipuolinen eikä vähimmässäkään määrin kriittinen arvio turvallisuuspoliittisesta tilanteesta tai Suomen vaihtoehdoista. Se on tiekartta Natoon.

Mikä on se suuri muutos, joka Suomen asemaan kohdistuu, ja joka perustelisi liittoutumattomuuden linjan muuttamista? Mitään sotilaallista uhkaa Suomeen ei nykyisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa kohdistu, mutta Nato-jäsenyys avaisi 1340 kilometriä jännitteistä rajaa Venäjän ja Suomen välille – lähelle Pietarin ja Murmanskin strategisesti tärkeitä alueita.

Pääministeri Marin on lausunut julkisuudessa useaan otteeseen, ettei Suomen tulisi asettaa minkäänlaisia ehtoja jäsenyydelleen, ei edes sellaisia, joita Tanska ja Norja ovat rauhan aikana pyrkineet yksipuolisesti asettamaan. Ollaanko siis valmiita pysyvien ulkomaisten joukkojen, raskaan aseistuksen, myös ydinaseiden sijoittamiseen Suomeen? Pääministeri on puhunut hyvin myönteisesti Naton ”ydinasesuojasta”, unohtaen ne eksistentiaaliset uhkat, joita tähän väistämättä liittyy.

Nato on ydinaseblokki ja F-35 sen ensilinjan ase.

Saksan ulkoministerin mukaan maan hankkimien F-35-koneiden lentäjiä koulutetaan nyt ydinaseiden käyttöön. Tullaanko myös suomalaisia F35-lentäjiä kouluttamaan samoin? Siihenkö nämä koneet hankitaan?

Hyvät ystävät ja toverit,

Nato on Yhdysvaltojen johtama sotilasliitto. Naton turvatakuut ovat harha ja Nato-pelote myytti.

Virheväitettä viidennen artiklan turvatakuista toistellaan vailla perusteita. Turvatakuut eivät ole automaatio ja ne voivat olla vaikka vain sanallista tukea. Naton johtovaltio Yhdysvallat päättää, mihin sotiin Nato osallistuu. Yhdysvaltojen edut ratkaisevat. Se voi käytännössä käyttää Naton viidettä artiklaa painostaakseen jäsenmaita Naton ulkopuolisiin, omiin operaatioihinsa. Näin kävi, kun Yhdysvallat painosti Norjaa mukaan Irakiin 2003 hyökänneeseen ”Halukkaiden koalitioon”.

Toinen virheväite, jota toistellaan, kuuluu, ettei Nato-maahan ole hyökätty. Nato-jäsenyys antaa muka pelotteen hyökkääjälle olla hyökkäämättä. Totuus on toinen. Niin vain maailman mahtavin sotilasvalta joutui vastaanottamaan 11.9.2001 tuhoisan iskun siviilikohteitaan vastaan. Viides artikla tuli tarkoituksensa mukaiseen käyttöön tuolloin ensimmäisen ja toistaiseksi ainoan kerran. Nato-maita alettiin Yhdysvaltain etujen mukaisesti painostaa mukaan terrorismin vastaiseen sotaan.

Nykyisin väitetään myös, että Nato turvaa demokratiaa. Olisi hyvä keskustella siitäkin, kuinka vakavasti kansanvallan vastainen ja verinen historia sotilasliitolla on: tuki Etelä-Afrikan apartheidille, Euroopassa aktiivinen tuki Francon Espanjalle, Salazarin Portugalille, Kreikan juntalle… Tänään Nato seuraa katseella jäsenmaansa Turkin toimia Irakissa ja Kurdialueilla.

Hyvät toverit,

Hälyttävästi sekä oikeisto-oppositio, että pääministeri Marin toistelevat, että Naton ydinasesuoja toisi Suomelle viimekätisen turvan. Ajatusta ei uhrata niille uhkille, jotka Nato-jäsenyys, sotilastukikohtien ja ydinaseiden sijoittaminen Suomeen vetää päällemme. Suomesta tulee Naton jäsenenä ensi-iskun kohde ja etulinjan valtio suursodan tilanteessa.

Kiire leimaa kaikkea. Parin kuukauden kuohunnan perusteella ollaan valmiita tekemään kymmenien vuosien turvallisuuspoliittinen ratkaisu, kaikkia ilmeisiä uhkia vähätellen ja ne kokonaan sivuuttaen. Tosiasioita vääristellen ja kansanvaltaa suorastaan halventaen. Vai mitä voi ajatella siitä, että gallupien katsotaan valtiojohtoa myöten nyt todentaneen kansan kannatuksen ulko- ja turvallisuuspolitiikan käännökselle liittoutumattomuuspolitiikasta sotilasliiton jäseneksi!

Hyvät ystävät ja toverit,

On ilmeistä, että Yhdysvaltain Suomeen kohdistama paine on tällä hetkellä kova. Tavoite on saada Suomi hakemaan Naton jäsenyyttä. Näin pyritään luomaan painetta Venäjän rajoille nykyisessä maailmapoliittisessa tilanteessa. Kyse on suurvaltapolitiikasta, jota Suomen yli tehdään.

Pienellä maalla tässä maantieteellisessä sijainnissa ei montaa vaihtoehtoa ulkopolitiikkansa järjestämiseen ole. Itsenäinen Suomi on kokeillut niistä ainakin kahta: liittoutuminen sotilaallisen suurvallan eli Saksan kanssa, tuhoisin seurauksin, sekä lähes 80 vuotta kestänyt puolueettomuuspolitiikka ja rauhan aika.

Hyvät toverit,

Vasemmiston tehtävä on puolustaa rauhaa ja harkittua kantaansa, jonka mukaan Suomi on pidettävä irti sotilasliitoista ja suurvaltojen kiistoista. Nato-jäsenyys ja siitä seuraava sotilasmenojen lisääminen tosiasiassa estää parannukset kansalaisten arkielämään pitkäksi, pitkäksi aikaa. Juuri nyt tulee kuitenkin panostaa julkisiin palveluihin ja sosiaaliturvaan – hyvinvointia, työtä, rauhaa!

Hyvää vappua!


Vappupuhe Raumalla, Uudessakaupungissa ja Turun Rientolassa 1.5.2022.

Suurvaltapolitiikkaa Suomen yli

Arvoisa puhemies,

Hallituksen Nato-selonteko on yksipuolinen eikä vähimmässäkään määrin kriittinen arvio turvallisuuspoliittisesta tilanteesta tai Suomen vaihtoehdoista. Se on tiekartta Natoon.

Jo pääministeri Marinin julkisten esiintymisten perusteella on selvää, että hallitus ajaa Suomen jäsenyyttä Yhdysvaltojen johtamassa sotilasliitossa.

Viime viikolla pääministeri lausui, että Suomen ei tulisi asettaa minkäänlaisia ehtoja jäsenyydelleen, ei edes sellaisia, joita Tanska ja Norja ovat rauhan aikana pyrkineet yksipuolisesti asettamaan. (Kauppalehti ja IL 13.4.22) Ollaanko siis valmiita pysyvien ulkomaisten joukkojen, raskaan aseistuksen, myös ydinaseiden sijoittamiseen Suomeen? Pääministeri on puhunut hyvin myönteisesti Naton ”ydinasesuojasta”, unohtaen ne eksistentiaaliset uhkat, joita tähän väistämättä liittyy. (IL 12.4.22)

Naton Nuclear sharing -ohjelmassa ydinasevallat jakavat ydinaseita niille valtioille, joilla ydinaseita ei ole. Onko Suomi valmis tähänkin? Saksan ulkoministerin mukaan maan F-35-koneiden lentäjiä koulutetaan nyt ydinaseiden käyttöön. Tullaanko myös suomalaisia F35-lentäjiä kouluttamaan samoin? Siihenkö nämä koneet hankitaan?

Arvoisa puhemies,

On ilmeistä, että Yhdysvaltain Suomeen kohdistama paine on tällä hetkellä kova. Tavoite on saada Suomi hakemaan Naton jäsenyyttä. Näin pyritään luomaan painetta Venäjän rajoille nykyisessä maailmapoliittisessa tilanteessa. Kyse on suurvaltapolitiikasta, jota Suomen yli tehdään.

Mitään varmuutta siitä, että 30 Nato-maata lopulta hyväksyisivät Suomen jäseneksi ei ole. Jäsenyysprosessin aikana Suomi altistuisi ulkopoliittiselle kaupankäynnille, maailmanpolitiikan pelinappulaksi. Viitteitä siitä on saatu jo Suomen ja Turkin välisissä keskusteluissa, joissa Turkki on mitä ilmeisimmin esittänyt Suomen Nato-jäsenyydelle ehtoja.

Käytännössä Suomen ulkopoliittinen liikkumavara kaventuu jo jäsenyysprosessin aikana. Itse sotilasliiton jäsenyys rajaa suvereniteettia ulko- ja turvallisuuspolitiikassa vielä lisää. Kansallinen päätösvalta kapenee ja osin häviää. Maahan sijoitettavat ulkomaiset joukot ja raskas aseistus tottakai kaventavat omaa liikkumatilaa ja päätäntävaltaa. Mahdollisten ydinaseiden osalta Suomella ei ole mitään valtaa päättää, käytetäänkö niitä ja miten, vaikka asejärjestelmät olisivat maahamme sijoitettuja.

Nato-jäsenyys on kaventanut jäsenmaiden suvereniteettia myös tilanteissa, joissa Naton viidettä artiklaa on käytetty poliittiseen kiristykseen. Ennen Yhdysvaltain ja sen liittolaisten hyökkäystä Irakiin 2003 Yhdysvaltain Oslon suurlähettiläs esimerkiksi kiristi viidennellä artiklalla asemamaataan Norjaa, jotta olisi saanut sen mukaan hyökkäykseen Irakia vastaan.

Väitetään, että Natossa päätökset tehdään konsensuksella ja yksikin jäsenvaltio voisi estää päätöksen syntymisen. Tässä on erotettava muodolliset valtasuhteet ja todelliset valtasuhteet.

Naton jäsenmaat koosta riippumatta ovat konsensusperiaatteen myötä vain muodollisesti tasavertaisia; samanlaisia oikeuksiltaan ja velvollisuuksiltaan. Eihän kukaan kuitenkaan usko, että Yhdysvalloilla ja Luxemburgilla olisi tosiasiassa samanlaiset oikeudet ja velvoitteet Natossa.

Kun Nato pommitti Serbiaa vuonna 1999 – peräti 78 päivän ajan – vastusti jäsenvaltio Kreikka pommituksia. Kovan painostuksen tuloksena Kreikan oli pakko hyväksyä ns. opting out -menettely. Pommituksia Kreikka ei koskaan hyväksynyt, muttei pystynyt niitä estämään.

Arvoisa puhemies,

Hyvin moninaisia ovat ne keinot, joita ennen kaikkea Yhdysvallat käyttää saadakseen oman tahtonsa maailmanpolitiikan eri käänteissä lävitse sotilasliitto Natossa. Nato on Yhdysvaltojen johtama sotilasliitto.

Kiitos!


Lähetekeskustelu koskien ajankohtaisselontekoa turvallisuusympäristön muutoksesta (VNS 1/2022vp)

Kenraalien kaikki toiveet läpi – pienituloisille ei tiedossa helpotusta

Arvoisa puhemies,

Suomen talous kehittyy lähivuosina odotettua heikommin. Jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan oli inflaatio kiihtynyt, polttoaineiden ja ruoan hintojen nousu alkanut. Nyt pakotteiden ja vastapakotteiden, Venäjän viennin loppumisen ja tuonnin korvaamisen myötä tämä kehitys kiihtyy. Euroopan talousnäkymien heikkeneminen ei lupaa vientiteollisuudelle hyvää. On olemassa riski, että myös työttömyys kääntyy Suomessa kasvuun.

Nyt olisi parannettava kansalaisten mahdollisuuksia selvitä arjesta. Tulisi panostaa mm. julkisiin palveluihin ja sosiaaliturvaan – hyvinvointia, työtä, turvaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista olisi nyt erityisellä painolla huolehdittava. Pelkästään koronatoimenpiteiden aiheuttaman ns. hoitovelan – jonojen purkamisen – kustannukset ovat useita satoja miljoonia vuositasolla. Peruspalveluministerin mukaan puhutaan kaikkiaan 1,5 miljardista viiden vuoden aikana, 300 miljoonaa vuosi.

Hoitajajärjestöjen oikeutetut, sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan kannalta välttämättömät palkkavaatimukset, pelastusohjelma, vaatisi sekin reilun 300 miljoonan vuosittaisen lisäyksen seuraavan viiden vuoden aikana. Hoitajapula voidaan kestävästi ratkaista vain korottamalla palkkoja. Tähän ei julkisen talouden suunnitelmassa varauduta. Sen sijaan hallitus roikottaa viikosta toiseen ilmassa uhkaa työntekijöiden perusoikeuksia loukkaavasta pakkolaista. Näin se pyrkii painostamaan työntekijät hyväksymään ns. suojelutyön laajentamisen, heikentämään työtaistelun tehoa; pitkittäen sitä, aiheuttaen uusia jonoja ja kasvavaa hoitajapulaa, kun ainoa oikea ratkaisu olisi palkankorotusten rahoittaminen.

Julkisen talouden suunnitelma pitää sisällään 370 miljoonan leikkaukset. Lisäksi toteutetaan työttömien asemaa monelta osin heikentävät ”työllisyystoimet”, joita tehdään 110 miljoonalla: mukana eläkeputken lopettaminen sekä työttömyysturvan työssäoloehdon ”euroistaminen”. Jälkimmäinen heikentää erityisesti pienituloisten silpputyöläisten turvaa.

Hallitus on luvannut kompensoida hintojen nousua pienituloisille sosiaalietuuksien indeksikorotuksella. Aikaistettu korotus vaikuttaisi arvioiden mukaan bruttona ehkä vain 20-30 euroa/kk kansaneläkeindeksiin sidottuihin eläkkeisiin, työmarkkinatukeen, peruspäivärahaan, toimeentulotuen perusosaan ja hoito- ja sairaspäivärahoihin. On selvää, etteivät tämän mittaluokan korotukset tule juuri auttamaan pienituloisten eläkeläisten tai työttömien asemaa.

Julkisen puolen työntekijöille, eläkeläisille tai työttömille ei juuri panostuksia löydy, mutta kenraalien esitykset sotilasmenojen massiivisesta lisäämisestä ovat kuitenkin monen mielestä vastaansanomattomia tässä ”muuttuneessa tilanteessa”, kuten viime viikkoina usein toisteltu fraasi kuuluu. Hämmästellä täytyy, millaiseen otteeseen turvallisuussektori on päätöksentekijät ja koko yhteiskuntamme saanut.

Olisi syytä pysähtyä miettimään, mikä valtion varojen käyttö on vastuullista ja mikä ei. Puolustusmäärärahoihin ollaan nyt osoittamassa jopa 200 miljoonan korotus jo tänä vuonna ja vuosittain koko kehyskaudella. Lisäksi materiaalihankintoihin lisätään kehyskaudella yli 1,5 miljardia. Kaikkiaan sotilas- ja turvallisuusmenoihin lisätään kehyskaudella luokkaa 3 miljardia nykyisen poikkeuksellisen korkean tason päälle. Sotilasmenothan ovat nousseet niin kutsuttujen strategisten hankkeiden – kuten F35-hankinnan – vuoksi viidessä vuodessa 2,9 miljardista 5,1 miljardiin. Tasokorotuksen piti olla ohimenevä, mutta nyt taso halutaan nostaa pysyvästi Naton vaatiman 2 prosentin BKT-osuuden yläpuolelle.

Suomen F35:en hinta näyttää olevan inflaation, valuuttakurssien ja korkojen nousun myötä rajussa kasvussa, raportoi Suomen Kuvalehti viime viikolla. Kymmenen miljardia ei tule likikään riittämään. Viime viikkojen kansainväliset esimerkit ovat myös osoittaneet hävittäjien rajoitteet puolustuksessa valitettavalla tavalla. Suomen F35-hankinnan mielekkyys asettuukin hyvin kyseenalaiseen valoon. Tosiasiassa tämä hankinta vie tulevaisuudessa resursseja maavoimilta, joihin uskottava puolustus Suomessa pitkälti on perustunut.

Kiitos, puhemies!

Puheenvuoro lähtekeskustelussa koskien julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2023-2026 (VNS 2/2022vp).

Nato-jäsenyys kääntää Suomen ydinaselinjaukset päälaelleen – Marin puhuu jo ydinasesuojasta

Marinin hallituksen yksimielisesti hyväksymä Nato-selonteko –  tiekartta sotilasliiton jäseneksi – on täysin yksipuolinen, eikä vähimmässäkään määrin kriittinen arvio turvallisuuspoliittisesta tilanteesta tai Suomen vaihtoehdoista, sanoo vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho.

Nato-jäsenyys johtaisi Suomen suvereniteetin kaventumiseen. Tästä konkreettisena osoituksena on ulkomaisten joukkojen mahdollinen sijoittaminen sotilasliiton jäsenyyden myötä maahan sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikan päätöksenteon alistaminen Naton ja Yhdysvaltain vaikutukselle.

– Selonteko jättää kokonaan selvittämättä sen, miten jäsenyys sotilasliitossa kaventaisi Suomen kansallista päätäntävaltaa, vaikka tämä kysymys on maamme itsenäisyyden kannalta kaikkein keskeisin, katsoo Yrttiaho.

Nato-selonteko ”unohtaa” myös mainita Naton viime viikolla tekemästä päätöksestä lisätä ulkomaalaisten joukkojen määrää kaikissa niissä Naton jäsenmaissa, jotka ovat Venäjän ja Valko-Venäjän rajanaapureita.

– On itsestään selvää, että päätös ulkomaisista joukoista koskisi tulevaisuudessa myös Suomea, jos Suomi liittyy Naton jäseneksi. Selonteon vakuuttelu siitä, että Suomeen ei sijoitettaisi ulkomaisia joukkoja on ristiriidassa Naton juuri tekemän päätöksen kanssa ja pääministerin eilisten puheiden kanssa, Yrttiaho sanoo.

Nato-jäsenyys merkitsee todennäköisesti myös Suomen ydinaselinjausten muuttumista päälaelleen ainakin mikäli pääministeri Sanna Mariniin on uskominen. Jokainen Nato-maa on myös sotilasliiton ydinasesuunnitteluryhmän jäsen. Tämä koskisi myös Suomea Naton jäsenenä.

– Marinin hallituksen ohjelma sisältää myönteisen maininnan ydinasekieltosopimuksesta, mutta hallitus tuntuu unohtaneen tämänkin linjauksen ennen kaikkea nyt, kun Nato-jäsenyyden tavoittelu ajaa kaiken muun yli, toteaa Yrttiaho. Marin on jo puhunut mm. ydinasesuojan tuomasta turvasta. (IL 12.4.)

Norjan ja Tanskan ydinaseiden sijoittamiselle asettamat rajoitukset ovat nekin koskeneet vain rauhanaikaa, ei kriisi- tai sota-aikaa. Pääministeri Marin ei sitä vastoin pidä hyvänä, että Suomen jäsenyydelle asetettaisiin liittymisvaiheessa minkäänlaisia rajoituksia.

– Mitä ilmeisimmin pääministeri viittaa tässä yhteydessä sekä ulkomaisiin joukkoihin, tukikohtiin että ydinaseisiin, toteaa Yrttiaho.

– Odotettavissa vaikuttaakin nyt olevan sekä molempien vasemmistopuolueiden että vihreiden johdon julkinen kääntymys ydinaseiden vastustajista ydinaseiden kannattajiksi, jos ne päättävät tukea Suomen Nato-jäsenyyttä, Yrttiaho arvioi.

– Valmisteleva askel tässä suhteessa oli hallituksen yksimielisesti hyväksymä Suomen F35-kauppa joulukuussa. Koneet ovat Yhdysvaltain ja Naton ensilinjan aseistusta ja ne kykenevät sekä kuljettamaan että käyttämään ydinaseita, Yrttiaho toteaa.

Suomen Nato-jäsenyys merkitsisi Yrttiahon mukaan myös Suomen yhä voimallisempaa suuntautumista Yhdysvaltain johtamaan Kiinan vastaiseen rintamaan.

– Valitettavasti Marinin hallitus on jo ottanut ensiaskeleet myös tähän suuntaan. Valtiojohdon mittatikkuna historiallisen kehityksen arvioinnissa on muutama kuukausi, kun maailmanpolitiikassa pitäisi nähdä vähintään vuosikymmenten jatkumo, sanoo Yrttiaho.

Yrttiaho arvioi myös selonteon talouspoliittista osuutta

Suomessa Nato-jäsenyyden puolesta voimakkaasti liputtaneet elinkeinoelämän järjestöt ovat pelotelleet niin sanotun maariskin kasvulla kriisitilanteessa ja jos Suomi jäisi Naton ulkopuolelle.

– Selonteko ei tue tällaista käsitystä. Se toteaa sinänsä realistisesti, että ulkomaisten investointien tai kansainvälisen rahoituksen suhteen ei ole ilmennyt ongelmia.

– Pikemminkin esimerkiksi valtion joukkovelkakirjojen hinnoittelulla mitattu maariski on euroalueella noussut juuri Natoon kuuluvien Baltian maiden kohdalla, Yrttiaho korostaa.


Lehdistötiedote koskien Marinin hallituksen Ajankohtaisselontekoa turvallisuusympäristön muutoksesta.

Suomi pidettävä irti Natosta

Olen seurannut huolestuneena paitsi Ukrainan tilannetta, myös kotimaassa käytävää ulko- ja turvallisuuspoliittista keskustelua. On ollut helposti nähtävissä ja ihan odotettavissa, että oikeistovoimat kiihdyttävät Suomen virallisen liitoutumattomuuslinjan murentamista, kun kriisi Ukrainassa on eskaloitunut diplomaattisista ponnisteluista sotatoimiksi. Keskustelu kiihtyi jo ennen joulua, kun mediassa aloitettiin laajamittainen spekulaatio Suomen Nato-jäsenyydestä. Liittoutumattomuuden murentaminen on tietysti jatkunut jo pitkään ja siinä viime vuosien keskeisiä etappeja ovat olleet 2014 eduskunnan ohi allekirjoitettu isäntämaasopimus ja nyt jouluna päätetty F-35-kauppa. Puolustuskyvyn vahvistamisen sijaan on päätetty sitoa valtava miljardimäärä Nato-yhteensopivaan hyökkäysaseistukseen, jolla muiden muassa evp. komentaja Kaskealan luonnehdinnan mukaan voidaan yltää Moskovan takana oleviin kohteisiin.

Marinin hallituksen ohjelmassa kielletään asevienti sotaa käyviin maihin. Kirjaus on ohjelmassa juuri korostamassa sitä Suomen ulkopolitiikan linjaa, että tavoitteemme on pysyä konfliktien ja sotilasliittojen ulkopuolella. Jo ennen nyt alkaneita sotatoimia Suomen hallituksessa alettiin nostaa painetta asevientikiellon murtamiseksi. Nato-maa Viro avasi tämän keskustelun ilmaisemalla halunsa viedä Suomen alunperin Saksasta ostamia ja myöhemmin Virolle päätyneitä tykkejä Ukrainaan. Vienti vaati Suomen ja Saksan hyväksynnät, jotka nyt viikonlopun aikana annettiin. Sotilaallisesti yhdeksän kevyehkön tykin merkitys on mitätön ja niiden toimittaminen perille ilmeisesti melko mahdotonta. Kyse onkin yhdestä niistä symbolisista päätöksistä, joilla valtioita nyt ajetaan valitsemaan puolensa, puolueettomia luopumaan puolueettomuudesta. Vaikuttaa selvältä, että näitä päätöksiä ajaa Yhdysvallat ja ne ovat etenkin Suomen turvallisuusintressien vastaisia. Näyttää siltä, että tehtyjä päätöksiä seuraa uusia, pää on avattu.

Ilmoitin Vasemmistoliiton eduskuntaryhmässä jo tiistaina 22.2., että – siis jo ennen sotatoimia – hallituksen piirissä suunniteltua linjanmuutosta ei pidä tehdä enkä sitä hyväksy. Aseviennin hyväksyminen tekee Suomesta konfliktin osapuolen ja se on ensimmäinen askel sillä tiellä, joka loppuun kuljettuna johtaa omien asevoimien ja sotilaiden sotaan joutumiseen, pahimmillaan pian 77 vuotta kestäneen rauhan vaarantamiseen. 

Olen myös huolissani Vasemmistoliiton asemoitumisesta nykyisessä ulko- ja turvallisuuspoliittista linjanmuutosta pohjustavassa keskustelussa. Sotatoimien aiheuttama tyrmistys ja suoranainen paniikki Euroopassa altistavat yleisen mielipiteen Suomessakin raskaalle oikeistovyörytykselle, johon vasemmisto ei voi reagoida myötäilemällä.

Jotkut kuitenkin ovat nyt Vasemmistoliitossakin nähneet tarvetta avata keskustelua nykyisestä Nato-kannasta, joka sentään on yhdessä päätetyn mukaisesti selvän kielteinen.

Nopealta tietysti tuntuu tällä hetkellä tapahtumien vyöry. Yhdysvallat lataa painetta Naton piirissä ja sen liepeillä. Viikonlopun puheessaan Biden erikseen nosti Suomen ja Ruotsin kiitellen esille. On ymmärrettävää, että moni vasemmistonkin kannattaja ja aktiivi on epävarma maailman tilanteesta. Juuri silloin vastuuta kantavien tulisi vastuunsa kantaa ja rauhoittaa mielialoja. Suomeen ei kohdistu uhkaa, koska emme sotilasliittoon kuulu. 

Vasemmiston tulisi mielestäni tässä tilanteessa puolustaa voimakkaasti omaa harkittua ja demokraattisesti päätettyä Nato-kantaansa. On selvästi irtisanouduttava siitä mahdollisuudestakaan, että Suomi hakisi Nato-jäsenyyttä. Kaikille pitäisi olla viimestään nyt ihan selvää, millaiseen asemaan jäsenyys Suomen ja suomalaiset asettaisi. Venäjän olisi välttämättä huomioitava tällainen muutos, yhteistä maarajaa on 1300 kilometriä. Toisaalta, kaiken keskellä huojentaa se varsin realistiselta tuntuva arvio, että eipä Natollakaan lopulta liene kiinnostusta tällaisen rajan synnyttämiseen Pohjolassa sen ja Venäjän välille. 

Suomen tulee kaikissa tilanteissa pysyttäytyä konfliktien ulkopuolella ja tarjota tukensa ja apunsa neuvotteluille, diplomatialle ja rauhanpolitiikalle. Tällaisia avauksia valtiojohdolta odotan. Sota on saatava nopeasti loppumaan ja rauha Ukrainaan.

Turun kaupungin neuvolapalveluiden ja kouluterveydenhuollon lainvastainen tilanne ja virkajohdon vastuu

Eduskunnan oikeusasiamiehelle,

Terveydenhuoltolain 15 §:n (1326/2010) mukaan kunnan on järjestettävä alueensa raskaana olevien naisten, lasta odottavien perheiden sekä alle oppivelvollisuusikäisten lasten ja heidän perheidensä neuvolapalvelut.

Terveydenhuoltolain 16 §:n mukaan kunnan on järjestettävä kouluterveydenhuollon palvelut alueellaan sijaitsevien perusopetusta antavien oppilaitosten oppilaille.

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta säätelee tarkemmin edellä mainittujen palveluiden järjestämistä.

Turun kaupungin neuvolapalveluissa on yhteensä 14 toimipistettä. Neuvoloissa on pulaa terveydenhoitajista ja lääkäreistä. Valtioneuvoston asetuksen mukaiset käynnit eivät toteudu. THL:n ohjeiden mukainen asiakasmäärä terveydenhoitajien omissa asiakaspiireissä ylittyy ja osa neuvolakäynneistä on tehty puhelimitse tai lyhennettynä käyntinä. Jälkitarkastukset venyvät usein yli 12 viikon. Asiakkaiden sovittuja aikoja joudutaan siirtämään, koska sijaisia ei saada poissaolevien terveydenhoitajien tilalle. Omahoitajasuhde katkeaa ja usein joudutaan antamaan aikoja toiselle terveydenhoitajalle ja toiseen neuvolaan. Asiakkaan palvelu omalla äidinkielellä ei toteudu.

Tilanne neuvolapalveluissa oli huolestuttava jo ennen koronaa. Työntekijöillä oli paljon pitkiä sairauspoissaoloja työuupumuksen vuoksi. Työntekijöiden kasvanut psykososiaalinen kuormitus, puutteelliset työolosuhteet ja ylimmän johdon välipitämättömyys epäkohtiin puuttumisessa ovat ongelmia, jotka henkilöstö on tuonut esille.

Turun kaupungin kouluterveydenhuollossa on 44 toimipistettä. Viidellä koululla ei ole lainkaan terveydenhoitajaa. Tällainen on esimerkiksi Mikaelin koulu, joka antaa opetusta erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Terveydenhuoltolain ja valtioneuvoston asetuksen keskeisiä tavoitteita on erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja tuen antamisen varmistaminen.

Turussa osa terveydenhoitajista on siirretty omasta yksiköstä toiselle koululle paikkaamaan hoitajavajetta. Avoinna oleviin toimiin ei ole hakijoita eikä sijaisia ole kyetty palkkaamaan. Työntekijöillä on pitkiä sairauslomia työuupumuksen vuoksi. Terveydenhuoltolain ja valtioneuvoston asetuksen mukaisia palveluita, kuten lakisääteisiä tarkastuksia, ei ole pystytty järjestämään. Ylin johto on välinpitämätön tilanteesta ja työntekijöiden kohtelu on huonoa.

Turussa sosiaali- ja terveydenhuollon monien ammattiryhmien, kuten terveydenhoitajien, tehtäväkohtaiset palkat ovat Varsinais-Suomen muita kuntia alemmalla tasolla. Kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavan hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden ylin johto on useaan otteeseen kiistänyt tarpeen palkankorotuksiin, vaikka se on ilmeinen henkilöstöpulan syy. Sosiaali- ja terveystoimen talousarviot on vuosikausia alibudjetoitu eli laadittu kuntalain 110 §:n vastaisesti siten, että palveluille ei ole myönnetty niiden tarvitsemia määrärahoja eikä kunnan tehtävien hoitamiselle ole käytännössä ollut edellytyksiä, kuten laki edellyttää.

Vaadin, että eduskunnan oikeusasiamies ryhtyy välittömästi toimiin Turun kaupungin neuvola- ja kouluterveydenhuollon palveluiden saattamiseksi lain ja asetusten edellyttämälle tasolle. Lain ja asetusten vastaisuus on siinä määrin vakava, että oikeusasiamiehen tulisi edellyttää Lounais-Suomen aluehallintovirastolta myös virkajohdon toiminnan lainmukaisuuden tarkastamista.

Kunnioittavasti,

Johannes Yrttiaho
kansanedustaja

Kantelu eduskunnan oikeusasamiehelle 28.1.2022
.

Palvelut kaikille. Eriarvoisuus pois!

Aluevaaleissa päätetään kaikkien terveydestä ja hyvinvoinnista.

Palvelut läheltä kotia – jonot pois!

Terveysasemien palvelut on jokaisen saatava helposti ja nopeasti. Lääkärille ja hammashoitoon on päästävä lähellä kotia. Pitempiaikaisen sairauden, vamman tai vaivan hoitamisen ja kuntoutuksen on oltava sujuvaa. Vanhusten kotihoitoa ja hoivakotipaikkoja on oltava tarjolla tarpeen mukaan, laadukkaasti ja luotettavasti. Lapsiperheiden palvelut, kuten neuvolat, on turvattava lähellä asuinpaikkaa kaikille. Kouluterveydenhoidosta on huolehdittava. Psykologit ja kuraattorit kuuluvat kouluun. Kun perhe tarvitsee tukea enemmän, auttaa ammattitaidolla toteutettu julkinen palvelu varmimmin.

Reilut työehdot takaavat laadun – palkat ylös!

Hyvät palvelut toteutuvat vain, jos ammattilaisia on riittävästi ja he ehtivät hoitaa työnsä hyvin. Terveys- ja hyvinvointipalvelut kärsivät työvoimapulasta, joka on huonon työnantajapolitiikan aiheuttamaa. Työolosuhteet ja työssäjaksaminen ovat heikentyneet myös niukan rahoituksen vuoksi. Tilannetta ei korjata ulkomaisella halpatyövoimalla – päinvastoin. On toteutettava palkkaohjelma, jolla ammattilaisten palkat nostetaan kilpailukykyisiksi. Näin turvataan henkilöstön riittävä määrä, parempi työhyvinvointi ja laadukkaat palvelut. Myös omaishoitajien tärkeä työ on tunnustettava, omaishoidontukea on parannettava ja vapaita lisättävä.

Demokratiaa – ei virkavaltaa!

Kuntien tehtävistä siirtyy noin puolet uusille maakunnille eli hyvinvointialueille. Maakuntien hallinto on kuntiakin riippuvaisempi valtion suorasta rahoituksesta. Valtion ja erityisesti valtiovarainministeriön virkamiesten valta kasvaa paikallisdemokratian kustannuksella. Maakunnan verotusoikeus vahvistaisi alueiden asukkaiden valtaa päättää asioistaan itse. Verorasitusta se ei kasvattaisi. Asukkaiden osallistumista ja suoria vaikuttamismahdollisuuksia vaalien välillä on parannettava, muuten valta jää virkamiesten ja puolueiden hämäriin kabinetteihin.

Terveys ja hyvinvointi eivät ole kauppatavaraa!

Kunnat ovat pitkään alibudjetoineet terveys- ja hyvinvointipalvelunsa. Myös maakuntien rahoitus jää siksi liian alhaiseksi tarpeeseen nähden. Riskinä on, että suuret sosiaali- ja terveydenhuollon yhtiöt kasvattavat bisnestään. Esimerkiksi Turussa julkisen palvelun alibudjetoinnista johtuvia terveysasemien jonoja on yritetty lyhentää yksityistämällä. Ostopalvelut ja palvelusetelit lisäävät ihmisten eriarvoisuutta taloudellisen tilanteen perusteella. Jos verovarat hupenevat voitontavoitteluun, julkinen palvelu rapautuu ja jää yhä useammalta saamatta. Bisnes pois palveluista!

Vaalipäivä 23.1. Ennakkoäänestys kotimaassa 12.–18.1.

Yhdysvallat pitää F-35 -hävittäjää rahareikänä – Suomi maksaa kiltisti

Arvoisa puhemies! Tähän talousarvioon ei voi olla ollenkaan tyytyväinen. Siinä osoitetaan ensi vuodeksi puolitoista miljardia, 1 500 miljoonaa, F-35 A ‑hävittäjiin eli käytännössä amerikkalaiselle aseyhtiö Lockheed Martinille.  

Marinin hallitus päätti viime perjantaina ostaa 64 F-35:tä nykyiset Hornetit korvaaviksi koneiksi. Eduskuntahan myönsi joulukuussa 2020 hallitukselle tähän tilausvaltuuden asiasta kuitenkaan juuri mitään tietämättä. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen. Hävittäjäkaupan hinta on 10 miljardia euroa lisättynä käyttö‑ ja ylläpitokuluilla sekä indeksin muutoksilla, joiden määrää ei tiedetä.  

Hallitus päätti ostaa koneet, joita Yhdysvallat itse pitää toivottomana rahareikänä. Kongressin puolustusasioiden komitean puheenjohtajan, edustaja Adam Smithin sanoin rotankolona, johon rahan heittäminen pitää saada loppumaan. Ja niinhän Yhdysvallat toimiikin: se tukkii tuota liittovaltion budjetin rahareikää eurooppalaisten maiden, mukaan lukien Suomen, veronmaksajien rahoilla. Samalla se rakentaa F-35:t hankkivien maiden kustannuksella omaa ilmavoimaansa Euroopassa ja Pohjolassa.  

Yhdysvaltain valtiontalouden tarkastusvirasto GAO on toistuvasti raportoinut isoista ongelmista, joita F-35-hankkeeseen on liittynyt nimenomaan käyttö‑ ja ylläpitokulujen suhteen. Suomen VTV on vaatinut niin ikään avoimuutta ja selvyyttä hävittäjien käyttökuluihin ja uudisti vaatimuksensa tuoreeltaan hallituksen perjantaisen hankintapäätöksen jälkeen.  

F-35-hävittäjien käyttö‑ ja ylläpitokustannukset ilmoitetaan Suomessa noin 250 miljoonaksi euroksi vuositasolla. 30 vuodessa siitä kertyisi päivitysten kanssa 10 miljardia. Tämä tullaan kuitenkin ylittämään. Nimittäin kaikissa muissa Euroopan maissa, jotka ovat viime vuosina ostaneet hävittäjiä, erityisesti amerikkalaisten koneiden käyttö‑ ja ylläpitokustannukset on arvioitu huomattavasti korkeammiksi.  

Esimerkiksi Hollannissa Ilmavoimat raportoi maan parlamentille, että vain 46:n F-35:n kulut olisivat noin 570 miljoonaa euroa vuodessa, siis reilusti kaksi kertaa enemmän kuin Suomessa, vaikka konemäärä on selvästi pienempi. Tästä voi laskea, että Hollannissa yhden koneen käyttökulu on 12,5 miljoonaa vuodessa. Tällä matikalla Suomessa käyttökulut 64 koneesta olisivat 793 miljoonaa vuodessa. Miten Suomi voi selviytyä kolme kertaa halvemmalla kuin Hollanti? 

On täysin hämärän peitossa, kuinka monta kymmentä miljardia tämä hallituksen perjantainen päätös lopulta Suomelle maksaa. Luulisi hälytyskellojen soivan eduskunnassakin, mutta ei. Kun täällä paheksutaan julkisia menoja ja velkaantumista, olennaisin valtiontaloudellinen järjettömyys jätetään kokonaan käsittelemättä.  

On selvää, että nämä hävittäjärahat ovat pois monista tärkeistä kohteista tulevina vuosina ja vuosikymmeninä: hyvinvointialueiden rakentamisesta, koulutuksesta, kuten toisen asteen oppivelvollisuusuudistuksesta, sekä tutkimuksesta — juuri niistä kohteista, joita hallitus on sanonut haluavansa edistää.  

Hävittäjähankkeen taloudellista järjettömyyttä alleviivaa vielä se, että nykyiset Hornetit vaihdetaan ennen aikojaan. Kun Hornetit hankittiin, lähtökohtana oli, että kullakin koneella voidaan lentää noin 6 000 tuntia. Sen myös valmistaja lupaa. Nyt Puolustusvoimat väittää, että koneet on ajettu elinkaarensa loppuun jo 4 500 tunnin kohdalla, siis neljäsosa käyttöajasta jää käyttämättä. VTT:nkin mittausten mukaan Hornetit kestävät hyvin 2040‑luvulle saakka. Neljäsosa Hornet-kaupan rahoista hävitään, kun neljäsosa lentotunneista jää lentämättä. Huomattava on vielä, että emme vieläkään tunne Hornet-kaupankaan kaikkia kuluja.  

Hävittäjähankinnan tavoitteena on syventää Suomen liittolaisuutta Yhdysvaltoihin. Kaikki F-35:t kytketään ALIS-tietojärjestelmään, eli amerikkalaisilla on koko ajan reaaliaikainen kuva konetta käyttävien maiden lennoista. Koneet ovat käytännössä osa Yhdysvaltojen ilmavoimaa Pohjolassa. Ratkaisut tehdään käytännössä eduskunnan ohi tai sille puutteellista tietoa antaen valtiontaloudesta välittämättä, puhemies.”

Puheenvuoro keskustelussa halituksen esityksestä valtion vuoden 2022 talousarvioksi, HE 146/2021vp. 

Turun Musiikkitalo on vedätys vailla vertaa – törkeintä sitten toriparkin

Arvoisa puheenjohtaja,

Kaupunginvaltuustolle esitetään nyt salaisella listalla uuden Musiikkitalon toteuttajan valintaa. Käytännössä tehdään hankintapäätös. Pormestari Arve on todennut, että hankintapäätöksen myötä talon paikka ja samalla siis asemakaava Aurajokirannan arvokkaaseen Itsenäisyyden aukion puistoon on sinetöity, samoin vasta valmistelussa oleva hankesuunnitelma ja ilmeisesti sitten myös rahoitus – mitä vain hinnaksi lopulta sitten kehdataankin esittää.

Ongelma tässä on siis tiivistetysti se, että rakennuspaikasta eli asemakaavasta ei ole päätöstä, hankesuunnitelmasta eli siitä mitä hankitaan ei ole päätöstä eikä päätöstä ole myöskään rahasta. Eihän silloin voi hankinnastakaan päättää!

Päätös Musiikkitalosta yritetään viedä läpi aivan päinvastaisessa järjestyksessä kuin hyvä hallinto ja kunnallinen demokratia edellyttäisivät. Keskustelu ja päätös kaavasta ja hankesuunnitelmasta yritetään lukita näin jo ennakolta ja samalla sitouttaa päättäjät kustannuksiin, joista ei ole mitään tietoa. Tämä on vedätys vailla vertaa. Mitään näin härskiä ei Turussa ole nähty sitten toriparkkipäätöksenteon.

Nyt vaarannetaan arvokas kaupunkikuva, Aurajokirannan puisto sekä julkiset varat. Mutta vaarannetaan myös orkesteritoiminnan tulevaisuus. On nimittäin erittäin todennäköistä, että Itsenäisyydenaukiolle ei saada laillista asemakaavaa ja koko hanke viivästyy oikeudessa kaatuvan kaavan myötä vielä vuosilla. Voimassaolevassa kaavassa alue on suojeltu puisto. Puisto on siis katsottu niin arvokkaaksi, että se on suojeltu, ei vain merkitty kaavaan puistoksi. Kaava on kohtalaisen tuore, vuodelta 2013. Kyse on Kansallisen kaupunkipuiston osasta. Muita tontin ongelmia ovat yleinen ahtaus, liikenneongelmat, savipohja sekä tietysti ympäröivät kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti arvokkaat rakennukset: kaupunginteatteri, Väinö Aaltosen museo ja Valtion Virastotalo. Aivan tämän kokonaisuuden alla virtaa Aurajoki, jonka ranta-alue asettaa omat haasteensa asemakaavalle. On melkein mahdoton keksiä paikkaa, joka olisi yhtä vaikea kaavoittaa nyt aiottuun käyttöön – laillisesti.

Hämähäkkitontti ei ole sen parempi. Rakentaminen tuhoaisi Samppalinnan puistoa sekä kaupunkikuvaa ja kallioon rakentaminen on kustannuksiltaan täysin arvaamatonta. Tulevassa tiukassa äänestyksessä tätä vaihtoehtoa kuitenkin tuen, jos voin sillä Itsenäisyydenaukion katastrofin estää. Tässä vaihtoehdossa hankinta siis keskeytettäisiin ja valmisteltaisiin uudelleen tälle tontille. Tänä aikana keskustelu kuitenkin jatkuisi ja toivon mukaan järki lopulta voittaisi. Pormestari Arven ja kumppaneiden toimeenpanema vedätys ei ehkä onnistuisi.

Järkevintä olisi peruskorjata nykyinen konserttitalo Aninkaistenmäellä. On annettu kuva, että rakennus olisi jollain lailla liian huonokuntoinen ja orkesterin käyttöön sopimaton. Tästä ei ole kunnon evidenssiä esitetty. Vielä 2017 ja 2018 kaupunginhallituksessa olivat esillä ja eteenpäin menossa suunnitelmat rakennuksen peruskorjauksesta ja laajentamisesta. Hinta-arvio oli vain noin 40 miljoonaa, kun uudisrakennus olisi 70-100 miljoonaa euroa (lisäksi maanalaisten parkkitilojen rakentamisen kustannukset). Parkkitilat nykytalolle Aninkaistenmäellä olisivat valmiina Puutorin alla. Niistä voitaisiin helposti järjestää kulku konserttitaloon.

Peruskorjaussuunnitelmissa soittajien sosiaali- ja harjoitustilat, logistiikka ja jopa uusi 200-300 hengen banketti- tai monitoimisali oli saatu sovitettua viereisen ammatti-instituutin tiloihin. Pääsalin esiintymistilojakin oli saatu parannettua. Ammattikoulurakennuksethan ovat olleet elimellinen osa konserttitalon kokonaisuutta alunperinkin. Peruskorjaussuunnitelmissa ne kytkettäisiin historialliseen yhteyteensä arvokkaalla tavalla. Tehtäisiin kunniaa Göteborgin kaupungin lahjakirjasta lähteneelle 50-luvun upealle kulttuuri- ja sivistyshankkeelle.

Muutaman viime vuoden aikana on kuitenkin alkanut silmitön lobbaus uudisrakennuksen puolesta ja rakennuksen sijoittamisesta jokirantaan. Sen takana ovat ennen kaikkea kokoomuksen taustaryhmät, isot rakennusliikkeet. Ne tästä hyötyvät. Ne saavat urkakan, jolla verovaroja voi lypsää loputtomasti, ne saavat kansallisen tason referenssin ja sokerina pohjalla koeteltua ylipäätään puisto- ja suojelukaavojen kestävyyttä. Näin rakennusliikkeet käyvät päin viimeisiä murtamattomia kaupunkiympäristön ja kulttuurishistorian suojelun barrikaadeja tässä Suomen vanhimmassa kaupungissa.

Arvoisa puheenjohtaja,

On ymmärrettävää, että orkesteri hyppää tietysti siihen junaan, joka näyttää etenevän nopeimmin. Se haluaa hyvät tilat nopeasti. Edelleen kuitenkin nopein ja verovarojen käytön sekä kaupunkiympäristön kannalta vastuullisin ratkaisu olisi korjata nykyinen konserttitalo.

Parasta aikaa kaupunki kuitenkin yrittää myydä tätä Göteborgin kaupungin lahjoituksella aikanaan mahdollistunutta rakennusta yksityisille. Se ei tule kaupaksi menemään. Ottaakohan kukaan edes ilmaiseksi… Rakennus on maakuntakaavalla suojeltu. Ostajan olisi välttämättä käytettävä rakennusta nykyisenkaltaiseen toimintaan eikä sellaiseen riitä kaupalliselta pohjalta millään mahdollisuuksia ja yleisöjä tämän kokoisessa kaupungissa. Talo jää siis veronmaksajien käsiin ja maksettavaksi, vaikka uusi jonnekin tulisikin.

Arvoisa puheenjohtaja,

Musiikkitalon vääntäminen jokirantaan kaupunkikuvan, kaupunkiympäristön ja kaikille avointen virkistysalueiden pilaamisesta sekä aikataluriskeistä, hyvästä hallinnosta, demokratiasta ja julkisista varoista välittämättä on niin härskiä, että tämä episodi kaupungin päätöksenteossa tullaan muistamaan toriparkin veroisena törkeytenä ja kupruna.

Kiitos!


Puheenvuoro Turun kaupunginvaltuuston kokouksessa 18.10.: ”Hankintapäätös” koskien Turun konserttitalon uudisrakennushanketta.