Sopimusten vastaiset epäpätevyysvähennykset palautettava ilman eri vaatimusta

VALTUUSTOALOITE
Turun kaupunginvaltuusto
27.8.2018

Sopimusten vastaisten epäpätevyysvähennysten palauttaminen kaupungin työntekijöille

Kunnat ovat maksaneet työntekijöilleen epäpätevyyden perusteella sopimuksia alempaa palkkaa. Palkanleikkauksia on tehty etenkin varhaiskasvatuksen ja sosiaalihuollon työntekijöiltä. Perusteluna palkanalennuksille on käytetty puuttuvaa koulutusta tai työkokemusta. Enimmillään alennus on voinut olla 10 prosenttia palkasta.

Vuodesta 2012 alkaen palkan alentaminen epäpätevyyden perusteella on ollut sopimusten vastaista. Tehtäväkohtaisen palkan pitäisi määräytyä ensisijaisesti työn vaativuuden mukaan. Sopimusten vastainen palkanalennus on voinut koskea mitä tahansa ammattiryhmää, jolla on laissa tai viranomaisen toimesta määritelty kelpoisuusehto.

Myös Turun kaupunki on maksanut vuodesta 2012 väärin perustein alennettua palkkaa suurelle joukolle työntekijöitään. Asia koskee julkisuudessa olleiden tietojen valossa mahdollisesti useampaa sataa kaupungin nykyistä tai entistä työntekijää. Tarkkaa lukumäärää ei ole kerrottu.

Kaupunki on ryhtynyt työntekijöiden oikaisuvaatimusten perusteella toimiin palkkasaatavien maksamiseksi. Joitakin oikaisupäätöksiä on tehty ja uusia valmistellaan, mutta vain mikäli väärin kohdeltu työntekijä itse vaatii oikaisua väärin maksettuihin palkkoihin. Työsopimussuhteessa olleet voivat hakea oikaisua viisi vuotta ja virkasuhteessa olleet kolme vuotta jälkikäteen.

Toimialojen perusyksiköissä (lähiesimiehet) ja henkilöstöhallinnossa aiheutuu runsaasti ennakoimatonta lisätyötä, kun työntekijät joutuvat itse pyytämään työtodistuksiaan vaatiakseen sitten erikseen oikaisua palkkoihinsa.

Turun linja palkkojen alentamiseen ns. epäpätevyysperusteella on ollut muita seudun kuntia kovempi. Kaupunki on soveltanut suurempaa leikkausprosenttia ja peruspalkkakin on usein ollut alempi. Tällainen työnantajapolitiikka on ollut omiaan heikentämään kaupungin mainetta työnantajana. Opiskeluaikanaan epäpätevyysvähennyksistä kärsineet kaupungin työntekijät ovat valmistuttuaan hakeutuneet mieluummin töihin muihin seudun kuntiin.

Olisi paitsi väärin kohdeltujen Turun kaupungin entisten ja nykyisten työntekijöiden oikeuksien toteutumiseksi, myös kaupungin yleisen työnantajamaineen kannalta tärkeää maksaa väärin perustein alennetut palkat ja muodostuneet palkkasaatavat mahdollisimman nopeasti. Kenenkään ei tulisi joutua niitä erikseen kaupungilta vaatimaan.

Edellisen perusteella esitän, että

Kaupunki selvittää palkanmaksusta vastaavana työnantajana aktiivisesti ja oma-aloitteisesti ne työntekijät, joille palkkaa on maksettu sopimuksen vastaisen epäpätevyysvähennyksen perusteella liian vähän ja palauttaa saamatta jääneet palkat välittömästi ilman eri vaatimusta.

Toimialoille osoitetaan välittömästi tarvittava rahoitus palkkasaatavien maksamiseen ja siitä mahdollisesti aiheutuvaan hallinnolliseen lisätyöhön.

Johannes Yrttiaho
kaupunginvaltuutettu (vas)